Love like this

MiTran

Thanh Niên Xóm
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UMD5QXM47aI&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UMD5QXM47aI&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[YOUTUBE[/YOUTUBE]
 

ljnh ljnh

Thanh Niên Xóm
hjx
trong bài này nhìn oppa nào cũng xấu:tinhsao::tinhsao:
chán đời:nguongruinha::nguongruinha:
 
Bên trên