lời tỏ tình của boy 9x

A iu e
như kem iu tủ lạnh
Như trời xanh ju mây
Như cây ju đất
như tất ju giầy
như chày ju cối
như gối ju chăn
như khăn ju cổ
như tổ ju chim
như kim ju chỉ
như khỉ ju cây
như may ju gió
như chó ju mèo
như keo ju cột
như thằng trột ju mù
như thằng gù ju con hấp
như thằng hấp ju con hâm
như thằng câm ju con điếc
như con cá diếc ju con cá rô
như thằng dở ju con dại
ĐẠI KHÁI LÀ ANH CÓ JU EM
CON TRAI THỜI NAY THẾ ĐÓ .jU GHÊ THẬT:22124305-2-30S63:
 

Lynk[Min]

Thanh Niên Huyện
ặc ặc
nẢn
bỤt hiỆn lÊn hỎi
" NhUng ơi Nhung
thẾ...
thẾ...
lÀm sAo cOn biẾt"
:22124305-2-5I2U::22124305-2-5I2U::22124305-2-5I2U::22124305-2-5I2U::22124305-2-5I2U::22124305-2-5I2U:
 

iLoVeU

Moderator
:22124305-2-121W5::22124305-2-113F03::22124305-2-113F03::22124305-2-113F03::22124305-2-113F03::22124305-2-113F03::22124305-2-113F03:
Iu mới chả đương. đc như thế đã mát:22124305-2-121W5:.
 
hahahah:22124305-2-533D0::22124305-2-533D0::22124305-2-533D0::22124305-2-533D0::22124305-2-533D0::22124305-2-533D0:
bạn con là nạn nhân
 

Kenji ĐếLong

Quy Ẩn Giang Hồ !
:22124305-2-100B01::22124305-2-100B01: Hí hí. Mai mình thử đi tỏ tình kiểu đấy xem mình có là cái cối để ăn chày không.
 

Vịt lêla

Thanh Niên Xã
N0i a yeu em nhu thịt mỡ nhớ bánh đa
như cá nhớ muôi" nhw thịt gà nhớ lá chanh ý.....ị
rốt cuộc lại là a đang đói :22124305-2-64V94::22124305-2-64V94:
 
Bên trên