Lỗi thiếu bộ nhớ "Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted ..

admin

Thanh Niên Xóm
Quá trình cài đặt hoặc cấu hình một thành phần mở rộng của Joomla như: component, module, mambot/plugin, template... không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Đôi khi do thành phần mở rộng - extension gồm quá nhiều file + dung lượng lớn + hoặc thao tác cần nhiều bộ nhớ sẽ gây ra lỗi thiếu bộ nhớ và xuất hiện màn hình thông báo lỗi như sau:

Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted (tried to allocate 19456 bytes) in ...
Để khắc phục lỗi này chúng ta cần tăng giá trị giới hạn bộ nhớ PHP.

Giá trị giới hạn bộ nhớ của PHP mặc định là 8M = 8388608 bytes, do đó có thể thay đổi giá trị này bằng 32M chẳng hạn (bạn hoàn toàn có thể thiết lập nhiều hơn tùy theo dung lượng RAM hiện có của server)

Cách 1: Dùng file ".htaccess"

Tạo file ".htaccess" ở thư mục gốc chứa Joomla của bạn với nội dung sau:

HTML:
php_value memory_limit 32M
Lưu ý: Không phải HOSTING nào cũng cho phép bạn thiết lập lại biến "session.save_path" bằng file ".htaccess". Trong trường hợp này bạn cần liên hệ trực tiếp với HOSTING và đề nghị họ thiết lập lại giúp bạn.

Cách 2: Dùng file "php.ini"
Tạo file "php.ini" với nội dung sau và đặt vào thư mục chứa Joomla
memory_limit = 32MNếu bạn đang làm trên LOCALHOST thì chỉ cần mở file php.ini và chỉnh sửa trực tiếp, sau đó khởi động lại Webserver.

Lưu ý: Không phải HOSTING nào cũng cho phép bạn thiết lập lại biến "session.save_path" bằng file "php.ini". Hoặc bạn phải copy file này tới mọi thư mục. Trong trường hợp này bạn cần liên hệ trực tiếp với HOSTING và đề nghị họ thiết lập lại giúp bạn.


Cách 3: Dùng file "configuration.php"
Thêm đoạn sau vào đầu file "configuration.php":

Mã:
<?php
    ini_set("memory_limit","32M");
?>
Trong tình huống cài đặt thành phần mở rộng (extension)
Nếu lỗi này xảy ra khi cài đặt thành phần mở rộng bạn có thể làm như sau:
Giải nén gói thành phần mở rộng mà bạn cần cài đặt
Upload lên một thư mục nào đó trên Server.
Khi cài đặt, chọn cài đặt từ một thư mục chứa thành phần mở rộng (tùy chọn 2)
Nhấn nút cài đặt

Sưu tầm
 
Bên trên