Lời nói nhân gian - Bờm DJ

administrator

Administrator
Staff member
[AUDIO]http://www.fileden.com/files/2008/10/18/2149051/Loi%20NOi%20Nhan%20Gian%20.mp3[/AUDIO]

Bảo mãi mà nó quyên ko post, tức post luôn :eek:nion-head10:

Công nhận là hay
Bài này do Bờm DJ mix, (mem trên 4rum mình nên bài này post ở đây)

Nhóm Việt Hùng MIX
 
Bên trên