Lời kon hứa - Thùy Chy

ʚɞ KúN ʚɞ

Thanh Niên Thôn
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW68ZCEW||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]
 

..N-Fun..

Thanh Niên Xóm
nGhe nH bÀi hÁt cỦa thÙy cHi tHẤy ấM áp vÀ sUy ngẫm nhìU............
đÚng lÀ tiẾng hÁt cỦa tEEn.........
 
Bên trên