[Tut] Lỗi đăng nhập vào Joomla có thể do những nguyên nhân nào?

administrator

Administrator
Một số nguyên nhân
1. Do bộ cài đặt Joomla

* Bạn nên cài đặt/nâng cấp lên bản Joomla mới nhất và nhớ backup trước khi thực hiện
* Đặt câu hỏi tại http://forum.joomla.org/ hoặc http://www.joomlaviet.org/forum/

2. Do Web Server, Hosting

* Hãy chắc chắn rằng Web Server của bạn đang bình thường. Hỏi Hosting xem liệu gần đây họ có cấu hình lại hay nâng cấp, cập nhật, sửa đổi gì không?
* Khuyến cáo sử dụng phần mềm Web Server: WAMP hoặc XAMPP (gồm: Apache+MySQL+PHP) nếu bạn đang sử dụng localhost làm Web Serrver

3. Do tường lửa

* Hãy chắc chắn rằng phần mềm tường lửa (Norton , ZoneAlarm ...) mà bạn đang sử dụng không gây ảnh hưởng cho Joomla. Hãy thử tắt nó đi.

4. Do trình duyệt

* Thử trên các máy khác nhau để kiểm tra xem có phải chỉ mình máy bạn là không vào được.
* Xóa tất cả cache và cookie của trình duyệt.
* Sử dụng trình duyệt ở chế độ mặc định. Nên tải FireFox 2.0 và chọn cài mới để thử.

5. Gõ sai mật khẩu

* Hãy cố gắng nhớ lại mật khẩu mà bạn đã dùng.
* Liệu bạn có để bộ gõ tiếng Việt (hoặc một ngoại ngữ khác) trong khi gõ mật khẩu

6. Do gói ngôn ngữ cài đặt

* Có thể gói ngôn ngữ của bạn không chuẩn. Bạn cần tải về gói ngôn ngữ mới nhất từ http://joomlaviet.org/
* Bạn có thể xóa các gói ngôn ngữ và chỉ giữ lại gói ngôn ngữ tiếng Anh và thử đăng nhập lại.

7. Do cấu trúc database bị thay đổi

* Một số bản Joomla, đặc biệt là Joomla 1.5 do đang ở giai đoạn beta nên đôi khi cấu trúc database bị thay đổi (thêm/bớt cột, thay đổi độ rộng...) do vậy cũng ảnh hưởng đến việc đăng nhập.
* Giải pháp: Bạn chỉ có thể mò mẫm từng bước để xem bảng dữ liệu nào đã bị thay đổi và đưa vấn đề của mình lên http://forum.joomla.orghttp://joomlaviet.org/forum

8. Do biến session.save_path

* Sẽ chỉ cụ thể sau: http://joomlaportal.ru/content/view/156/53/

Một số giải pháp khác

1. Mở database của bạn bằng phpMyAdmin hoặc một tool khác mà Hosting của bạn cung cấp.
2. Mở bảng jos_users
3. Tìm bản ghi username=admin và thay password bằng giá trị sau

3ceaccd7f6c5705fdc33875559fbe298
Đăng nhập lại hệ thống bằng tài khoản: username: admin, password: tuoitredonganh

Tham khảo:

* http://www.joomlaviet.org/forum/index.php?topic=955.0
* http://www.joomlaviet.org/forum/index.php?topic=1039.0
* http://forum.joomla.org/index.php/topic,7452.0.html

Nguồn: vinaora
 
Bên trên