lời của mắt

...ngỌt...

§ä☼_(ĐA)
Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
Phút hiểu anh cũng là phút ấy
Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều.

Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
Đừng hỏi em không nhìn sao thấy
Cho em hỏi một lời:"sao anh cứ nhìn em?"
 

langtu_votinh

Thanh Niên Xóm
hĩ ghê thật bộ định làm vườn thơ của bạn ở đây ah
định cm mỗi thế thui, nhưnng mà ngắn wa'spam thêm chút nữa
 
Bên trên