List site reg domain free for newbie. ;))

iLoVeU

Moderator
--------------------------------------------------------------------------------

http://www.freedomain.co.nr/
http://www.dot.co.sr/
http://www.uni.cc/
http://www.cjb.net/
http://www.dot.tk/
http://www.da.ru/
http://www.nic.de.vu/
http://www.joynic.com/
http://www.unonic.com/
http://www.free-url-redirection.com.ru/
http://je.ro/en/
http://www.active.ws/domains/
http://www.smartdots.com/register/?LANG=US
http://moo.no
http://www.no-ip.com
http://www.4-all.org
http://www.pt.vu
http://www.rd5.net/
http://www.rg3.net
http://www.vai.la/
http://www.1br.net/
http://en.mylivepage.com/
http://freewebs.com
http://bravehost.com
http://dostweb.com
http://de.vu
http://us.tt
http://uk.tt
http://ca.tt
http://eu.tt
http://es.tt
http://fr.tt
http://it.tt
http://se.tt
http://dk.tt
http://be.tt
http://de.tt
http://at.tt
http://cx.la
http://de.gg
http://de.pn
http://de.tp
http://de.be
http://de.hm
http://de.nr
http://de.md
http://de.tt
http://de.ms
http://de.tc
http://de.tf
http://ch.tp
http://ch.pn
http://ch.gg
http://at.tp
http://at.pn
http://at.md
http://at.gg
http://elite.to
http://warez.by
http://warez.to
http://t3.to
http://hitz.to
http://redir.to
http://war3z.to
http://quality.by
http://appz.by
http://stuff.by
http://upload.by
http://gfx.by
http://user.by
http://crackz.by
http://dl.am
http://us.pn
http://us.mn
http://us.ms
http://us.tt
http://us.tf
http://us.tc
http://fr.mn
http://fr.pn
http://fr.ms
http://fr.tt
http://uk.pn
http://uk.mn
http://uk.tt
http://uk.md
http://ru.tf
http://ru.tc
http://ru.md
http://pl.tf
http://pl.tc
http://es.tc
http://es.tt
http://es.md
http://it.tc
http://it.mn
http://it.pn
http://cn.ms
http://cn.mn
http://cn.pn
http://jp.md
http://jp.pn
http://net.tf
http://net.tc
http://net.ms
http://info.ms
http://biz.md
http://eu.pn
http://eu.tp
http://eu.tf
http://eu.tc
http://edu.tf
http://u.tco.nr
http://box.ag
http://all.at
http://back.to
http://beam.at
http://been.at
http://bite.to
http://board.to
http://bounce.to
http://bowl.to
http://break.at
http://browse.to
http://change.to
http://chip.ms
http://connect.to
http://crash.to
http://cut.by
http://direct.at
http://dive.to
http://drink.to
http://drive.to
http://drop.to
http://easy.to
http://everything.at
http://fade.to
http://fanclub.ms
http://firstpage.de
http://fly.toflying.to
http://forward.to
http://fullspeed.to
http://fun.ms
http://gameday.de
http://germany.ms
http:// get.to
http://getit.at
http://hard-ware.de
http://hello.to
http://hey.to
http://hop.to
http://how.to
http://hp.ms
http://jump.to
http://kiss.to
http://listen.to
http://mediasite.de
http://megapage.de
http://messages.to
http://mine.at
http://more.at
http://more.by
http://move.to
http://musicpage.de
http://mypage.org
http://mysite.de
http://nav.to
http://notrix.at
http://notrix.ch
http://notrix.de
http://notrix.net
http://on.to
http://page.to
http://pagina.de
http://played.by
http://playsite.de
http://privat.ms
http://quickly.to
http://redirect.to
http://rulestheweb.com
http://run.to
http://scroll.to
http://seite.ms
http://shortcut.to
http://skip.to snap.to
http://soft-ware.de
http://start.at
http://stick.by
http://surf.to
http://switch.to
http://talk.to
http://tip.nu
http://top.ms
http://transfer.to
http://travel.to
http://turn.to
http:// vacations.to
http:// videopage.de
http://virtualpage.de
http://w3.to
http://walk.to
http://warp9.to
http://window.to
http://yours.at
http://zap.to
http://zip.to
http://meine-erste-homepage.com/subdomain.php
http://gratisdinge.de/kostenlos/kostenlose-domain.php
http://kostenlose-domain.de.cx/webspace.shtml
http://r-ene.de/kostenloses/domain.php
http://mailde.de
http://subdomain.tv
http://dx.am
http://orgfree.com
http://ueuo.com
http://altervista.org
http://funpic.org
http://host.sk

SƯu tầm.
 

chicknsoup

Rất chi là vớ vẩn
Khiếp, kinh thế 8-}. Post cả đống thế khác nào đánh đố newbie :D.

uni.cc khá hay, dùng từ 2004 tới giờ vẫn ngon :">
 

admin

Thanh Niên Xóm
Post nhiều cho anh em tha hồ lựa chọn mà anh. :D :22124305-2-100B01:

Thêm cái domain nghe chuối chuối http://cu.to :22124305-2-b3611: Nhiều người reg tên này lắm anh à ;))

EM bỏ 1 phiếu cho uni.cc :chuduocday:
 
Bên trên