list nhạc cua mình nà toàn hay :D

B-Boy Kyn

»_ღ♥ღ╬—™†_ k.ÿ.ñ_™†—╬ღ � � � �� �� �ღ_«
Valentine buon - Mr Rùa
[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/4fohi0eW3C[/FLASH]
Fuck My Friends - Kaishi ft. BizSK & Sol7 & Kendilee
[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/G77x03_Jo4[/FLASH]
người lạ nơi cuối con đường - LK
[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/oCh63_ck_k[/FLASH]
 
Bên trên