Liệu có gọi là bảo vệ người iu?

suiz

Thanh Niên Xóm
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=VvIuHEEyDFQ&feature=player_embeddedCo[/YOUTUBE]
 

Djcongtu

Xì Ke nhất X0m
link die ruj em uj co xem được đâu...ngu thuj:nguday:
 
Bên trên