Lịch khám thai định kỳ đầy đủ nhất cho bà bầu!

meco

Thanh Niên Xóm
Lịch khám thai định kỳ đầy đủ nhất cho bà bầu! 87057275_1350434858472458_6005572505647972352_o.png?_nc_cat=102&_nc_sid=a61e81&_nc_oc=AQlFyFpJxViyTkzRJ57_VQi2vIWg93UMUK2JYagOnmv-ebxiJIWvRXDdawppZg5qQ80Xn6hoh6zsHnhLA7v7tlJ6&_nc_ht=scontent.fhan5-2


Mẹ bầu nhớ đi khám thai vào tuần thứ 5 và tuần thứ 8


Lịch khám thai định kỳ đầy đủ nhất cho bà bầu! 87099669_1350434705139140_9200517927462240256_o.png?_nc_cat=110&_nc_sid=a61e81&_nc_oc=AQk2ZfMQelvPCpPdGjU5LqCKfCzkm0MGzGakmnZdnP_eN0b_TEwVWEXLtdxAtqP9zZcBYnGrZXMvC1XlQgkBKs1I&_nc_ht=scontent.fhan5-2


Mẹ bầu nhớ lần khám thai tiếp vào tuần thứ 12 và tuần thứ 16:


Lịch khám thai định kỳ đầy đủ nhất cho bà bầu! 86766294_1350434735139137_1810099806392025088_o.png?_nc_cat=100&_nc_sid=a61e81&_nc_oc=AQl9E5TjXPNMsgr4HL16hnooLm0nYoqhsfUT3w_wLqwuBSJ8-X82QMF9VpT37etDGXBQxGlt1OglIObvKPqvnhkM&_nc_ht=scontent.fhan5-7


Mẹ bầu không nên bỏ qua lịch khám thai vào tuần 20 và tuần 22


Lịch khám thai định kỳ đầy đủ nhất cho bà bầu! 86817033_1350434715139139_8967781479417380864_o.png?_nc_cat=101&_nc_sid=a61e81&_nc_oc=AQkw_c1i4ERJiM2ypP2zrhmUOPEFZj5YII2nwXpLK49I8-2kANuQi74fP6VWn7eSctPdq1iuFwZG6A8MdthQh1wB&_nc_ht=scontent.fhan5-5


Mẹ bầu không nên bỏ qua lần khám thai vào tuần 26 và tuần 30:


Lịch khám thai định kỳ đầy đủ nhất cho bà bầu! 87266716_1350434778472466_2205540889898516480_o.png?_nc_cat=102&_nc_sid=a61e81&_nc_oc=AQlIx0jrRHd6SrijzcLpRpBFs2yiBMKQFuQxBnMLmNgC3zVAtg-6F94YMzAIvQU3UUso-agixpao4m2EqakWIq6K&_nc_ht=scontent.fhan5-2


Tuần 32 và tuần 34 thời điểm khám thai cần thiết cho mẹ


Lịch khám thai định kỳ đầy đủ nhất cho bà bầu! 86766378_1350434768472467_138274320316104704_o.png?_nc_cat=105&_nc_sid=a61e81&_nc_oc=AQmFzrJqLyTmE_wPg2hdrzV3VgRaTHUiWdNUiHfFegQedt-3fbQjpfDN5muflnP7-h4NPO1SANuD4M6E-PBh0GEq&_nc_ht=scontent.fhan5-6


Tuần 36 và tuần 38 thời điểm khám thai cực kỳ quan rọng với mẹ bầu


Lịch khám thai định kỳ đầy đủ nhất cho bà bầu! 86807884_1350434788472465_1852289476299063296_o.png?_nc_cat=105&_nc_sid=a61e81&_nc_oc=AQnNdqFrkC36QvZtr3ys18iOOAp_9hhfaPwvkGbakoxW9vodcWzDK_pAYjdLFCNvaPA6KN0hGeWds0JxnrsTswCW&_nc_ht=scontent.fhan5-6


Qua đây hi vọng mẹ bầu hãy đi khám thai đầy đủ để thoi dõi đảm bảo tình trạng sức khỏe thai kỳ được tốt nhất.

Nguồn: Sắt bà bầu
 
Bên trên