Lễ hội văn hóa Đông Anh - Múa Rồng

MiMi_MoMo

Trưởng Thôn Làng Vũ Đại
" Lễ Hội văn hóa Đông anh 2010"Thực hiện kế hoạch số 126/KH-BCD ngày 20/9/2009 của BCD 1000 năm Thăng Long Hà Nội trên địa bàn huyện Đông Anh.
BCD huyen Đông Anh quyết định: tổ chức "Ngày lễ văn hóa huyện Đông Anh" vào ngày 20/8/2010
Chủ đề: "Truyền thống Đông Anh - Thăng Long -Hà Nội nghin năm văn hiến" nhằm giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa của đại phương trong suốt quá trình lịch sử đã qua.

Chương trình hoạt động:

1) Cắm trại huyện
- Gồm 24 xã, thị trấn và 2 doanh nghiệp tham gia
2) Diễu hành biểu dương lực lượng
- Chương 1: Bản sắc văn hóa đông anh (Giới thiệu trò chơi dân gian, các nét đẹp văn hóa)
- Chương 2: Sức sống đông anh
- Chương 3: Đông Anh trên đường hội nhập và phát triển toàn diện
3) Khai mạc lễ hội
A- Tiếp lửa truyền thống
B- Biểu diễn màn trống hội Thăng Long
C- Chào cờ
D- Khai mạc - Đánh trống khai hội
E: Múa Lân Sư Rồng

4) Đồng diễn nghệ thuật:
A- Thể dục nhịp điệu
B- Võ thuật
C- Múa hát tập thể
D- Múa Lân Sư Rồng xung quanh và thả bóng bay,Phụt pháo giấy

5) Biểu diễn các lễ hội văn hóa dân gian
A- Các lễ hội dân gian: Rước vua giả ( Thụy Lâm), Cướp cầu Viên Nôi (Vân Nội) , Thổi cơm thi ......
B Văn hóa văn nghệ

C - Bắn pháo bông

Còn nhiều phần hấp dẫn khác
 

N2T

Happiness is an Illusion
mềnh không biết múa :| :| :|
nhưng đi thì đc cát xê chứ ;;) ;;)
:22124305-2-40S00::22124305-2-40S00:
 

MiMi_MoMo

Trưởng Thôn Làng Vũ Đại
tất nhien là có rồi............. :D
:xauhoqua::xauhoqua::xauhoqua:
 
Bên trên