Lấy avatar của người đang chát cùng

administrator

Administrator
Staff member
Có rất nhiều trang cung cấp cho các bạn công cụ lấy, nhưng thực chất họ cũng dẫn tới chỗ này, Không cần nói nhiều, các lấy ác bạn chỉ cần ghi tên ních chát của người cần lấy vào địa chỉ sau:

http://img.msg.yahoo.com/avatar.php?yids=

VÍ DỤ: http://img.msg.yahoo.com/avatar.php?yids=all_onlylove
Bạn thử click vào đường link xem, đó là avatar của nich al_onlylove đó.
Trên thanh địa chỉ, bạn chỉ cần sửa tên ních mà bạn muốn lấy, xong

Chúc bạn vui vẻ
 
Bên trên