Lẵng Tử Online ..." Păk Jung Lee" zo nghe mau hết vé!

[FLASH]http://star.zing.vn/flash/zingStarPlayer.swf?username=&status=karaokeshow&song_id=14925&recorder_id=2240624&urlDemo=http://image.star.zing.vn/flash/&domain=http://star.zing.vn[/FLASH]
Thể Hiện : Lee Jung Păk
nhạc Hoa :Lời : Dương Tuấn Khanh.
:quantu:

Oh sao thế nhỉ ADM ..!...sao hok lên Nhĩ.! :-??:tau:
 
Bên trên