Làm Sao Quên em - MrDK93

Kenji ĐếLong

Quy Ẩn Giang Hồ !
Mặc dù háy không hay nhưng DK vẫn đú đởn thu 1 vài bài. Mọi người vào nghe và cho cảm nhạn nhé.
[AUDIO]http://streaming.sannhac.com/mp3_file/290000/288843/m3748_1230735119.mp3[/AUDIO]
 
Bên trên