Làm đẹp cho blog

administrator

Administrator
Staff member
Cách làm: pạn vào phần Settings phía trên blog í, ùi copy 1trog các hỳnh dướy nỳ paste vào phần Current Location là xong.
Hỳnh 1 :
_
____________588888888885_______________
__________8885__________588888__________
_______585___________________5885_______
______85____8___________________88______
_____88__28___5_88_______________58_____
___88___8___85_88____8_85_____5__5_8____
_8_8__8___88__58__8__8_8_____8_8___8____
___8_8_58_5_555__85_85_8______8_8_8_8___
__85_88__8_85_8828__8__8______855___8___
__8______88___55____8__8____________8___
__8______________________________888885_
__85___________________________88_____85
___8__________________________88_585__55
____8_________8__85_____________8888__8_
____8__555____5________55555________88__
___8____55_______________________588____
___8____________________________________
____88________________________85________
______88888_______________5888__________
___________8888888888888885_____________
_______________________58_______________
____________8____________85_____________
___________55________58___8_____________
___________8_________58____8____________
___________8__________8_____8___________
__________55__________8_____58885_______
___________5885_______8_______885_______
__________85_5______58_85__5858_________
__________88_8_5_____5__82888___________
___________5__228_______82______________
___________8____8______8________________
_______8888_____85_____85_______________
_____85_______588_______588_____________
____58_____8885___________58888885______
____5888885______________5855588888_____
________5888885__588888888888855

Hỳnh 2:
____##########*________________________
__*##############______________________
__################_____________________
_##################_________**##*______
__##################_____*##########___
__##################___*#############__
___#################*_###############*_
____#################################*_
______###############################__
_______#############################=__
________=##########################____
__________########################_____
___________*####################=______
____________*##################________
_____________*###############__________
_______________#############___________
________________##########_____________
________________=#######*______________
_________________######________________
__________________####_________________
__________________###__________________

Hỳnh 3:
_________________________
______LOVE*LOVE________LOVE***LOVE _____
_____LOVE****LOVE_____LOVE*****LOVE ____
_____LOVE******LOVE___LOVE*****LOVE ____
_____LOVE*******LOVE_LOVE******LOVE ____
______LOVE*********LOVE*******LOVE _____
_______LOVE******************LOVE ______
_________LOVE***************LOVE _______
____________LOVE***********LOVE ________
_______________LOVE******LOVE __________
_________________LOVE**LOVE ____________
__________________LOVELOVE _____________
___________________**E** _______________
___________________**** ________________
___________________** __________________
___________________*

Hỳnh 4:
_________________________
__XXXXX________________XXXXX___
____XXXX♥♥___________♥♥XXXX____
____♥XXXX♥♥♥♥_____♥♥♥XXXX♥_____
___♥♥♥XXXX♥♥♥♥_♥♥♥♥XXXX♥¢ ? ?� � ?♥ ♥♥♥____
___♥♥♥♥XXXX♥♥♥♥♥♥♥XXXX♥♥ ♥♥♥____
___♥♥♥♥♥XXXX♥♥♥♥XXXX♥♥♥♥ ♥♥♥____
____♥♥♥♥♥♥XXXX♥XXXX♥♥♥♥♥¢ ? ?� � ? ♥♥♥____
_____♥♥♥♥♥♥♥xXXXXXx♥♥♥♥♥¢ ? ?� � ?♥ ♥♥_____
______♥♥♥♥♥♥XXXXXXXx♥♥♥♥♥___
_______♥♥♥♥xXXX♥♥XXXX♥♥♥_______
_________♥XXXX♥♥♥♥xXXX♥________
_________XXXX♥♥♥♥♥♥XXXX________
________XXXX♥♥♥♥♥♥♥XXXX________
________XXXX_♥♥♥♥♥__XXXX_______
_______XXXX___♥♥♥____XXXX______
______XXXX_____♥______XXXXx____
____XXXXx____L.O.V.E___xXXXX___

Hỳnh 5:
.............................................
..........*I♥U**I♥U**I♥U*..........
..........*I♥U**I♥U**I♥U*..........
..................*I♥U*...................
..................*I♥U*...................
..................*I♥U*...................
..................*I♥U*...................
..................*I♥U*...................
..................*I♥U*...................
..........*I♥U**I♥U**I♥U*..........
..........*I♥U**I♥U**I♥U*..........
.............................................
.......*I♥U*..............*I♥U*.......
...*I♥U**I♥U*.....*I♥U**I♥U*....
.*I♥U*....*I♥U*.*I♥U*....*I♥U*..
.*I♥U*.........*I♥U*........*I♥U*..
..*I♥U*........................*I♥U*..
...*I♥U*......................*I♥U*...
....*I♥U*....................*I♥U*....
......*I♥U*................*I♥U*......
........*I♥U*............*I♥U*........
...........*I♥U*......*I♥U*...........
..............*I♥U**I♥U*..............
..................*I♥U*..................
............................................
.........*I♥U*..........*I♥U*........
.........*I♥U*..........*I♥U*........
.........*I♥U*..........*I♥U*........
.........*I♥U*..........*I♥U*........
.........*I♥U*..........*I♥U*........
.........*I♥U*..........*I♥U*........
.........*I♥U*..........*I♥U*........
.........*I♥U*..........*I♥U*........
.........*I♥U*..........*I♥U*........
..............*I♥U**I♥U*.............
..........................................

Hỳnh 6:
__________@@@@@@@_________@@@@@_
__________@@@@@@@@_____@@@@@@@
________@@@________@@_____@@@@@@@
________@@___________@@__@@@______@@
________@@____________@@@__________@@
__________@@________________________@@
____@@@@@@______@@@@@___________@@
__@@@@@@@@@__@@@@@@@_________@@
__@@____________@@@@@@@@@_______@@
_@@____________@@_lOvE_@@_____@@
_@@____________@@@@@@@@@___@@@
_@@@___________@@@@@@@______@@
__@@@@__________@@@@@________@@
____@@@@@@_______________________@@
_________@@_________________________@@
________@@___________@@___________@@
________@@@________@@@@@@@@@@@
_________@@@_____@@@_@@@@@@@
________@@@@@@__________@@@@@
__________@@@@@@@
____________________@
____________________@
_____________________@
______________________@
______________________@____@@@
______________@@@@__@__@____@
_____________@_______@@@___@@
________________@@@____@__@@
_______________________@
______________________@
_____________________@
____________________@
___________________@@@
__________________@

Hỳnh 7:
... ................/'"')Chỉ......
...............,/¯../Tay....
.............../..../Lên........
............../..../Trời........
......../´¯/'...'/´¯¯`·¸Hận.........
....../'/.../..../..../¨¯\Đời.............
.....('(...´...´..¯~/'...')Vô.......
......\...Mắt Buồn..../Đối.........
.......\'...\........_.·´..................
........\............(..........
.........\............\...............

Hỳnh 8:
*................____................
*..........='&........'=.......you...
*......./..................\....are..
*......:...♥.......♥.......;...so....
*.....O......C_...........O...sweet..
*......:....................;........
*.......\......U........../..........
*........`=.______.='.....from...ღ....
*........../.`"""""`\.........ILU.......
*........./.....,......\....ღ...........
*......../.|/\/\/\..._\..............
*...be.my|/\/\/\.\_valentine.........
*..........|________|................
*..........__\_.|_./__...............
*........|_____|_____|.......ღ........

Hỳnh 9:
________________Z_ZZ__Z_____ZZZZZZ
______________ZZZ____Z______Z____ZZZ
______________Z_____Z________Z______ZZ
_____________Z______Z________Z________ZZ
____________Z______Z______ZZZ___________ZZ
____ZZZ____Z_Z_Z___Z____ZZ________________Z
___Z___ZZZZ__Z_Z__ZZZZZZ___________________Z
___Z____Z___________________________________Z
___Z____Z___________________________________Z
___Z_ZZ__Z__________________________________Z
___Z_Z___Z__________________________________Z_Z_Z
___Z_____Z__________________________________ZZ_Z_Z
____Z____Z_ZZZZZ____________________________Z
____ZZZZZZZ____Z____________________________Z
________ZZ__________________________________Z
_________ZZ_________________________________Z
_________ZZ________________Z_____Z__________Z
__________ZZ_______________Z______Z________Z
___________ZZ______Z_______Z_______ZZ_____Z
_____________ZZ_____Z______Z________ZZZZ___Z
_______________ZZZZZZZ_____ZZZZZZZZZ___Z___Z
_________________Z____Z___ZZ_____Z_____Z___Z
_________________Z___ZZ___Z_____Z_____Z____Z
________________Z_Z_Z_Z___Z____Z_Z___Z____ZZ
________________ZZZZ__Z_Z_Z___ZZZ___ZZ____Z
_______________________ZZZ_______ZZZZZZZZZ

Hỳnh 10:
Love*........................................
*Love*........................................
*Love*........................................
*Love*........................................
*Love*........................................
*Love*........................................
*Love*........................................
*Love*Love*Love*........................
*Love*Love*Love*........................
.................................................
....*Love**Love*..........................
*Love*........*Love*......................
*Love*........*Love*......................
*Love*........*Love*......................
*Love*........*Love*......................
*Love*........*Love*......................
*Love*........*Love*......................
....*Love**Love*..........................
.................................................
*Love*............*Love*..................
..*Love*........*Love*....................
....*Love*....*Love*......................
......*Love**Love*........................
.........**Love**..........................
...........*Love*............................
.............................................
*Love*Love*Love*........................
*Love*Love*Love*........................
*Love*........................................
*Love*........................................
*Love**Love*................................
*Love*........................................
*Love*........................................
*Love*Love*Love*........................
*Love*Love*Love*........................

Hỳnh 11:
______xxxxxxxxxx____________________
____xxxxxxxxxxxxxxx_________________
__xxxxxxxhhhhhhhxxxx________________
_xxxxxxhhhhhhhhhxxxxx_______________
xxxxxxhhhhhhhhhhhxxxxxxxxxxxxx______
xxxxxhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhxxx___
xxxxxhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhxx__
_xxxxxhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhxxx_
__xxxxxhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhxxx
___xxxxhhhhhhhh_lOvElY_hhhhhhhhhhhhxxx
____xxxxhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhxxx
_____xxxxhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhxxx_
______xxxhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhxxxx__
_______xxxxhhhhhhhhhhhhhhhhhhhxxxx__
_______xxxxhhhhhhhhhhhhhhhhhxxxx___
_________xxxxxxhhhhhhhhxxxxx_______
__________xxxxxxxxxxxxxxx___________
___________xxxxxxxxx________________
_____________xxxx___________________
______________xx____________________
______________x_____________________
______________1_____________________
_______________1____________________
________________1___________________
_________________1__________________
__________________1_________________
__________________1_________________
_________________1__________________
________________1___________________
_______________1____________________
______________1_____________________
______________1_____________________
_______________1____________________
________________1___________________
_________________1__________________
__________________1_________________
___________________1________________

Hỳnh 12:
__________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_ _________
__________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_ _________
______________♥♥♥♥♥______________
______________♥♥♥♥♥______________
______________♥♥♥♥♥______________
______________♥♥♥♥♥______________
______________♥♥♥♥♥______________
______________♥♥♥♥♥______________
______________♥♥♥♥♥______________
__________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_ _________
__________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_ _________
_________________________________
______♥♥♥♥♥♥♥♥___________________
____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥__________ _______
__♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ _______________
_♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥???? ��??♥____♥♥♥♥♥♥♥___
_♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥???? ��??♥♥_♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_
_♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥???? ��??♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥
_♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥???? ��??♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥
__♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_
___♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥LOVE♥♥???? ��??♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥___
_______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥???? ��??♥♥♥♥♥♥♥____
_________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥¢ ? ?� � ?♥♥♥♥______
___________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥________
____________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_____ _____
____________♥♥♥♥♥♥♥♥♥___________ _
____________♥♥♥♥♥♥_______________
___________♥♥♥♥__________________
__________♥♥_____________________
_________♥_______________________
_________________________________
______♥♥♥♥♥___________♥♥♥♥♥___ ___
______♥♥♥♥♥___________♥♥♥♥♥___ ___
______♥♥♥♥♥___________♥♥♥♥♥___ ___
______♥♥♥♥♥___________♥♥♥♥♥___ ___
______♥♥♥♥♥___________♥♥♥♥♥___ ___
______♥♥♥♥♥___________♥♥♥♥♥___ ___
______♥♥♥♥♥___________♥♥♥♥♥___ ___
______♥♥♥♥♥♥_________♥♥♥♥♥¢ ? ?� � ?______
_______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥???? ��??♥♥♥♥_______
__________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_ _________

Hỳnh 13 :
~~~~~~~~~~$$$$
~~~~~~~~~~$$$$$$
~~~~~~~~~.$$$**$$
~~~~~~~~~$$$"~~`$$
~~~~~~~~$$$"~~~~$$
~~~~~~~~$$$~~~~.$$
~~~~~~~~$$~~~~..$$
~~~~~~~~$$~~~~.$$$
~~~~~~~~$$~~~$$$$
~~~~~~~~~$$$$$$$$
~~~~~~~~~$$$$$$$...
~~~~~~~.$$$$$$* ...
~~~~~~$$$$$$$".....
~~~~.$$$$$$$"....
~~~$$$$$$"`$"...
~$$$$$~~~~~$$.$..
$$$$$~~~~$$$$$$$$$$.
$$$$~~~.$$$$$$$$$$$$$
$$$~~~~$$$*~`$~~$*$$$$
$$$~~~`$$"~~~$$~~~$$$$
$$~~~~$$~~~~$$~~~~$$$
~$$$~~~$$$~~~`$~~~~$$$
~`*$$~~~~$$$~~$$~~:$$
~~~$$$$~~~~~~~$$~$$"
~~~~~$$*$$$$$$$$$"
~~~~~~~~~~````~$$
~~~~~~~~~~~~~~~`$
~~~~~~~~..~~~~~~$$
~~~~~~$$$$$$~~~~$$
~~~~~$$$$$$$$~~~$$
~~~~~$$$$$$$$~~~$$
~~~~~~$$$$$"~~.$$
~~~~~~~"*$$$$$$~~~~~~~~~

Hỳnh 14:
_________________000__________________
________________00_00_________________
_______________00___00________________
______________00_____00_______________
_____________00_______00______________
____________00_________00_____________
00000000000____*A*____00000000000000__
_00_____________*BIG*_____________00__
___00__________*STARZ*__________00____
_____00_________*FOR*_________00______
_______00________*A*________00________
_________00____*GREAT*____00__________
________00_____*FRIEND*_____00________
_______00________0000________00_______
______00_______00____00_______00______
_____00_____00__________00_____00_____
____00___00________________00___00____
___00__00____________________00__00___
__00_00________________________00_00__
_0000____________________________0000_
000________________________________000

Hỳnh 15:

____0000000000______0000000000_____
__000________000__000________000___
_000___________0000___________000__
000_____________00_____________000_
000____________________________000_
000___________THANKS__________000_
_000____________FOR___________000__
__000__________BEING_________000___
___000__________MY_________000____
_____000______FRIEND______000______
_______000______________000________
_________000__________000__________
____________000____000_____________
____0000000000______0000000000_____
__000________000__000________000___
_000___________0000___________000__
000_____________00_____________000_
000____________________________000_
000___________THANKS__________000_
_000____________FOR___________000__
__000__________BEING_________000___
___000__________MY_________000____
_____000______FRIEND______000______
_______000______________000________
_________000__________000__________
____________000____000______________

Hỳnh 16: cỏ 4 lá may mắn
________♥♥♥________♥♥♥__________
______♥_____♥____♥____♥__♥♥♥____
___♥♥_♥______♥__♥______♥____♥___
_♥______♥_____♥_♥____________♥__
_♥_____________♥♥____________♥__
__♥_____________♥___________♥___
____♥_____________________♥_____
_______♥♥______________♥♥♥♥♥____
_____♥_______________________♥__
___♥__________________________♥_
__♥___________________________♥_
__♥_____________♥_______♥_♥♥♥___
___♥____♥_______♥♥_______♥______
_____♥♥_♥_______♥♥♥______♥______
________♥______♥_♥♥_♥♥♥♥________
_________♥____♥__♥♥_____________
__________♥♥♥___♥♥♥_____________
_______________♥♥♥♥_____________
_________________♥♥_____________

Hỳnh 17:luck
..........[♥][♥].............................
..........[♥][♥].............................
..........[♥][♥].............................
..........[♥][♥].............................
..........[♥][♥].............................
..........[♥][♥].............................
..........[♥][♥].............................
..........[♥][♥].............................
..........[♥][♥][♥][♥][♥][♥].............
..........[♥][♥][♥][♥][♥][♥].............
...............................................
..........[♥][♥]......[♥][♥]...............
..........[♥][♥]......[♥][♥]...............
..........[♥][♥]......[♥][♥]...............
..........[♥][♥]......[♥][♥]...............
..........[♥][♥]......[♥][♥]...............
..........[♥][♥]......[♥][♥]...............
..........[♥][♥]......[♥][♥]...............
..........[♥][♥]......[♥][♥]...............
...........[♥][♥][♥][♥][♥]................
.............[♥][♥][♥][♥]..................
...............................................
.............[♥][♥][♥][♥]..................
...........[♥][♥][♥][♥][♥]................
..........[♥][♥]......[♥][♥]...............
..........[♥][♥].............................
..........[♥][♥].............................
..........[♥][♥].............................
..........[♥][♥].............................
..........[♥][♥]......[♥][♥]...............
...........[♥][♥][♥][♥][♥]................
.............[♥][♥][♥][♥]..................
...............................................
..........[♥][♥]......[♥][♥]...............
..........[♥][♥].....[♥][♥]................
..........[♥][♥]...[♥][♥]..................
..........[♥][♥].[♥][♥]....................
..........[♥][♥][♥][♥].....................
..........[♥][♥][♥][♥].....................
..........[♥][♥].[♥][♥]....................
..........[♥][♥]...[♥][♥]..................
..........[♥][♥].....[♥][♥]................
..........[♥][♥]......[♥][♥]...............
...............................................
 
Bên trên