Lạ quá nhỉ???

iLoVeU

Moderator
:eek:nion-head47: hay quá, thank anh

2 ông bạn này cũng ngộ không kém :eek:nion-head1:.

May maf mình ở nông thông ko có mấy biển báo kiểu này :17:
 
Bên trên