la la bay lên-Đại Nhân

ʚɞ KúN ʚɞ

Thanh Niên Thôn
[YOUTUBE]<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5xWoA6MuzCc&hl=en_US&fs=1&color1=0xe1600f&color2=0xfebd01"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5xWoA6MuzCc&hl=en_US&fs=1&color1=0xe1600f&color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>[/YOUTUBE]
 

Hiền_VjC

baby_girl
bài này hay....................................................
 
Bên trên