Kinh Châu

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

SeArOvEr

Thanh Niên Xóm
Đặc điểm:
Vị trí địa lý:
- Bắc tiếp giáp Việt Châu.
- Tây tiếp giáp Ích Châu.
- Nam tiếp giáp Giao Châu.
- Đông tiếp giáp Dương Châu.Các Quest trong khu vực

Mã:

Kinh Bắc

PhotoHandler.ashx


Kinh Nam

PhotoHandler.ashx


Tước Vĩ Sơn Động

Sơn động Cảnh Sơn
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên