Kiếp_này_coi_như_bỏ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Kiếp_này_coi_như_bỏ muôn làm quen vs các anh chị 8x proximang đây. địa chỉ liên hệ:Noi_Thuocve_Noinho@yahoo.com (có ai 9x thi càng tốt. Nhung đừng trẻ qua nha. 92<<<< thoi.)=))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên