Kiếp Đỏ Đen (Version RnB) - Duy Mạnh

[LadyKillah]VinC

Lady Killah Represent !!!
Kiếp Đỏ Đen (Version RnB)
Duy Mạnh[AUDIO]http://danangnet.org/up/images/t3mxprhzd0nnqi0ev63.mp3[/AUDIO]
 

-:I:zu:-:zu:I:-

Thanh Niên Xóm
bó tay...................................:thatvong::22124305-2-5I2U::22124305-2-5I2U:
 
Bên trên