Kiến thức cơ bản về Credit Card

admin

Thanh Niên Xóm
Trong thời gian qua, tại một số Forum, chúng ta thường nghe nói và bàn luân nhiều đến vấn đề Credit Card. Tôi cũng có theo dõi và cũng có tìm hiểu nghiên cứu chút ít về nó, hy vọng những gì tôi trình bày bên dưới sẽ giúp cho các bạn hiểu được vấn đề này rõ ràng hơn.
Hôm nay tôi xin “mạn phép” được trình bày một hiểu biết của tôi về vấn đề Credit Card.
Bài viết này chỉ có mục đích tham khảo, tăng thêm sự hiểu biết cũng như tính bảo mật của Card, do vậy chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm trước pháp luật cũng như những ai cố tình sủ dụng bài viết cho mục đích khác, làm gây nguy hại đến vật chất và tài sản của người khác.
oo-=0=-oo
Một Number Card thường gồm có 16 chữ số, có loại có 13 chữ số.
Trong đó, 4 chữ số đầu tiên thường quy định và là dấu hiệu nhận dạng bởi các tên của ngân hàng phát hành Card đó
3xxx xxxx xxxx xxxx: Ameriacan Express Card
4xxx xxxx xxxx xxxx: Visa Card
5xxx xxxx xxxx xxxx: Master Card
6xxx xxxx xxxx xxxx: Discover Card

Chữ số đầu tiên thường được dùng để nhận biết đó là Card của loại nào.
3 = Ame
4 = Visa
5 = Master
6 = Discover
3 chữ số tiếp theo sau là tên nhận dạng ID của ngân hàng.
Nói chung, khi ta nhìn vào 4 ký tự số đầu tiên ta sẽ biết đó là thể loại nào: American Express Card, Visa Card, Master Card hay Discover Card.
AMERICAN EXPRESS
3XXX
3728
3713
3731 - AmEx Green
3737 - AmEx Optima
3782 - AmEx - Small Corporate Card
....
VISA CARD
4XXX
4013 - Citibank
4019 - Bank of America
4024 - Bank of America
4027 - Rockwell Federal Credit Union
4032 - Household Bank
....
MASTER CARD
5XXX
5100 - Western States Bankcard Association
5110 - Universal Travel Voucher
5120 - Western States Bankcard Association
5130 - Eurocard France
....
DISCOVER CARD
6XXX
6013 - MBNA
....
Làm sao để kiểm tra số Card là đúng. Nhờ đâu mà các chương trình kiểm tra Card có thể biết được đó là số đúng của Card.
Câu trả lời đó là tất cả đều phụ thuộc vào con số cuối cùng của Card. Đó là con số mà những chương trình gọi là số tổng kiểm tra (checksum), con số này sẽ quyết định dãy số của Card là số đúng hay sai.
Nếu con số cuối cùng là đúng và phù hợp thì nó là một dãy số Number Card đúng, chúng ta có thể dùng nó.
Nếu số đó là một con số sai thì coi như Number Card đó sai.
Tuy nhiên, nếu chúng ta thông minh và để ý một chút thì ta vẫn có thể tìm được một Number Card đúng sau 9 lần thử khác nhau. Vì ta có thể thay đổi con số cuối cùng thành 1 trong 9 lựa chọn khác:
Ví dụ: 3xxx xxxx xxxx xxx5 : dãy số đúng ta cần tìm.
Ta lần lượt thay con số cuối cùng như sau:
3xxx xxxx xxxx xxx0
3xxx xxxx xxxx xxx1
3xxx xxxx xxxx xxx2
3xxx xxxx xxxx xxx3
3xxx xxxx xxxx xxx4
3xxx xxxx xxxx xxx5 ===> đây là kết quả đúng và con số 5 là số cần tìm.
3xxx xxxx xxxx xxx6
3xxx xxxx xxxx xxx7
3xxx xxxx xxxx xxx8
3xxx xxxx xxxx xxx9
Như vậy tới đây là tạm thời có thể hiểu cách tìm (tính toán) sao cho có một Number Card đúng.
Đây là cách tính thủ công, cách tính “mẹo”. Quá dễ phảI không các bạn.
Như vậy các bạn chỉ cần biết 4 con số đầu tiên để làm “gốc”, 4 con số này để chương trình biết nó là Master Card hay Visa Card … và đó chính là tên của ngân hàng. Sau đó các bạn có thể tự bịa ra 1 dãy số bất kỳ nào đó.
Thay đổi con số “cuối cùng” trong khoảng từ 0..9 để tìm ra con số đúng nhất và như vậy bạn đã có 1 Number Card hợp lệ.

Cách tính toán và tìm ra quy luật của Number Card.
Như đã nói ở trên, chúng ta chỉ cần biết 4 con số đầu tiên mà thôi. Đó là 4 con số quy định tên ID của ngân hàng. Chúng ta chỉ cần biết 4 con số đó là có thể tự tạo ra cho mình một số lượng Number Card dùng thoải mái cho đến ngày vào Prison chơi
Sau đây tôi sẽ cùng các bạn đi tìm cách tính toán một cách khoa học và chính xác hơn chứ không phảI ngồi mò mò, rồi phảI thay đổi con số cuối cho phù hợp.
Ví dụ: 5204 xxxx xxxx xxxY
5204 = Security Pacific : đây là Master Card do ngân hàng Security Pacific phát hành.
xxxx xxxx xxx: là một dãy số ngẫu nhiên, bất kỳ nào đó.
Y : đây là con số cần tìm để Number Card là hợp lệ
Sau khi biết 4 số đầu tiên, ta có thể lấy ngẫu nhiên và bất kỳ từ số 0 đến số 9 của mười một ký tự số đại diện cho chữ X.
Giả sử tôi lấy là
5204 1234 5678 901Y
5204 xxxx xxxx xxxY
Trong đó ta chia ra làm 2 dãy số chẵn và dãy số lẽ.
a. Dãy số 5 0 1 3 5 7 9 1 ta gọi là dãy số lẽ.
b. Dãy số 2 4 2 4 6 8 0 Y ta gọi là dãy số chẫn.
Lấy từng chữ số trong dãy số lẽ “nhân” vớI 2
5 x 2 = 10
0 x 2 = 0
1 x 2 = 2
3 x 2 = 6
5 x 2 = 10
7 x 2 = 14
9 x 2 = 18
1 x 2 = 2
Nếu kết quả nhân của từng số nào lớn hơn 9, thì ta lấy số đó trừ đi 9.
5 x 2 = 10 - 9 = 1
0 x 2 = 0 = 0
1 x 2 = 2 = 2
3 x 2 = 6 = 6
5 x 2 = 10 = 1
7 x 2 = 14 - 9 = 5
9 x 2 = 18 - 9 = 9
1 x 2 = 2 = 2
Cộng các kết quả mớI tình được lai vớI nhau:
1 + 0 + 2 + 6 + 1 + 5 + 9 + 2 = 26 ===èSố A
Cộng các chữ số của dãy số chẵn lại vớI nhau, vì Y là số cần tìm và ta chưa biết nên không cần cộng
Dãy số 2 4 2 4 6 8 0 Y là dãy số chẵn đã nói ở trên
2 + 4 + 2 + 4 + 6 + 8 + 0 = 26 ===è Số B
Lấy A + B
26 + 26 = 52
TớI đây ta lấy số cuối cùng là 2 cộng thêm 8 để làm tròn số thành 10
Ví dụ:
+ số cuối cùng là 3 thì cộng thêm 7 để thành 10
+ số cuối cùng là 4 thì cộng thêm 6 để thành 10
+ số cuối cùng là 5 thì cộng thêm 5 để thành 10
+ số cuối cùng là 6 thì cộng thêm 4 để thành 10
+ số cuối cùng là 7 thì cộng thêm 3 để thành 10
+ số cuối cùng là 8 thì cộng thêm 2 để thành 10
+ số cuối cùng là 9 thì cộng thêm 1 để thành 10
+ số cuối cùng là 0 thì cộng thêm 0 để thành 0 =è chú ý chỗ này
+ số cuối cùng là 1 thì cộng thêm 9 để thành 10
Nói chung là cộng thêm số nào đó để nó thành số chẵn là 10
Vậy cái số bí mật cần tìm chính là con số được cộng thêm vào.
Trong ví dụ này, đó chính là con số 8.
Vậy số Y cần tìm là 8
Số Number Card là 5204 1234 5678 9018

Cách tìm số Veryfind Number hay còn gọI là CVV2
Đây là một dãy số gồm 3 số (American Express) hay 4 số (Visa Card, Master Card và Discover Card). Những số này có thể tạm hiểu là những con số bí mật, nó giống như câu trả lời cho cây hỏi khi bạn quên Pass của mail Yahoo hay Hotmail vậy đó. Những con số này được IN trên thẻ tín dụng, chúng ta đâu có thẻ này đâu mà có thể biết được những con số này là gì.
Tuy nhiên tại một Server chat ở mIRC, người ta có thể Check và đưa ra kết quả cho bạn về CVV2 này. Tôi đã kiểm chứng rất nhiều kết quả CVV2 có được do họ Check thì chưa bao giờ thành công. Tôi cũng đã chat vớI Admin, FD…nói chung là những người làm ra con BOT để check CVV2 thì chính họ cũng xác nhận là “không thành công”, họ nói rằng lúc được, lúc không, chính họ cũng không biết …họ vẫn đang tiếp tục nghiên cứu vấn đề này…..hic hic hic
server: irc.dal.net
port 6667
room: #thacc, #thecc, #!chk, …
Cách này tôi không dám đảm bảo tính chính xác của nó vì chính các Admin của #room đã trả lờI như vậy rồI mà.
Sau một thờI gian dài nghiên cứu cách tính CVV2 của họ, cuối cùng tôi cũng thành công là tìm ra “quy luật” tính CVV2 của những con BOTs trong #thacc, #thecc ….
Khi bạn vào những #room đó, bạn có thể gõ lệnh
!command {gõ enter} để biết những lệnh mà con BOTs của #room đó sẽ làm việc như thế nào.
!cvv2 numbercard expdate {gõ enter} (nhớ có khoảng trắng)
!cvv2 số_card ngày_hết_hạn {gõ enter} (nhớ có khoảng trắng)
!cvv2 3456354511117432 0104 {gõ enter}
!cvv2 4017140180542018 0702 {gõ enter}
!cvv2 5459180008179595 0604 {gõ enter}
!cvv2 6013559110422697 1003 {gõ enter}
Lúc đó các bạn sẽ nhận được câu trả lờI là:
3456354511117432 is Amex, cvv2: 5516
4017140180542018 is Visa, cvv2: 142
5459180008179595 is MasterCard, cvv2: 076
6013559110422697 is Discover, cvv2: 122
Vậy thì họ đã tính CVV2 như thế nào ?
+ ĐốI vớI Amex thì dùng những con số nằm ở thứ tự như sau: 6,8,12,3+1
3456354511117432
3456354511117432
3456354511117432
34(5+1)6354511117432
Con số cuối cùng của CVV2 thường cộng thêm 1
+ ĐốI vớI Visa, Master và Discover thì áp dụng cùng 1 quy luật: 8,12,3+1
4017140180542018
4017140180542018
40(1+1)7140180542018
==è CVV2 là 142
Chú ý: Giả sử con số thứ 3 của dãy Card là số 9
4090 xxxx xxxx xxxx : CVV2 là xx1
4094 xxxx xxxx xxxx : CVV2 là xx1
4897 xxxx xxxx xxxx : CVV2 là xx1
5191 xxxx xxxx xxxx : CVV2 là xx1
ví dụ:
4897 1234 5678 9012 : CVV2 là 481
Tức là ta không cần phải cộng thêm 1 ở con số hàng thứ 3 như những trường hợp khác mà ta “gán” cho nó bằng 1

Một số vấn đề khác của Credit Card.
a. 4271-382A-xxxx-xxxx - Citibank Preferred Visa
Đây là Card do ngân hàng Citibank Preferred Visa phát hành, Card này được nhận dạng qua 7 con số đầu tiên chứ không phảI 4 số như các loại khác.
b. Gold Card - Diners Club - Card NoLimit
30xx xxxx xxxx xxxx - Diners Club
31xx xxxx xxxx xxxx - Diners Club
35xx xxxx xxxx xxxx - Diners Club
36xx xxxx xxxx xxxx - Diners Club
….
Những loại Card này có Ưu điểm đó là No Limit, tức là nó không hạn chế số tiền bạn muốn chi xài trong một tháng là bao nhiêu cả. Những Card khác thì tuỳ ngư ời chủ sở hữu Card quy định, có thể là 500$/1tháng, 1000$/1tháng hay 2000$/1tháng …
Những Gold Card, Diners Club này thường là của những ông chủ giàu có. Và những Card này thư ờng là của Amex. Card Amex thường là Card NoLimit
c. Card 4063 xxxx xxxx xxxx
Đây là Card mới phát hành và Limit mỗI tháng của nó là 2000$

Còn nhiều vấn đề khác cần phảI quan tâm và nghiên cứu nũa, nhưng trình độ có hạn cũng như hiện tại tôi không có Computer cũng như điều kiện tài chính nên không thể nghiên cứu hết các vấn đề khác như:
a. Tính toán ngày hết hạn Expdate
b. Kiểm tra Card có bị Decline (hết giá trị hay bị clock) hay vẫn còn Valid (còn dùng)
c. Tìm hiểu và nghiên cứu cách tính CVV2 thay cho cách tính của BOTs ở trên.
d. Tôi chưa kiểm chứng và làm thí nghiệm nhiều trên loại Card 13 chữ số.
e. Các bạn nào giỏI lập trình có thể dựa vào những ý tưởng đó để viết một chương
trình keygen và tính toán Card.

P/S: Bài này sưu tầm trên mạng, có người hỏi nên leech lại về 4rum.
 
Bên trên