Kì thi tốt nghiệp THPT 2010 sắp tới

nhocspam

Bé tập chém gió
Vừa qua Bộ GD-ĐT đã chính thức thông báo về cầu trúc đề thi, hình thức thi đối với kì thi ĐH, CĐ năm 2010. Theo thông báo này thì đối với các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, đề thi mỗi môn gồm 2 phần: Phần chung cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao.

Phần riêng ra theo từng chương trình: chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. Thí sinh chỉ được chọn một phần riêng thích hợp để làm bài; nếu làm cả hai phần riêng thì cả hai phần riêng đều không được chấm.

Đối với các môn Ngoại ngữ, đề thi mỗi môn chỉ có phần chung dành cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao, không có phần riêng.

Như vậy, ở phần riêng mọi người hoàn toàn được chọn ban cơ bản để làm cho dù học ban nâng cao.
Kì thi tốt nghiệp năm 2010 vẫn không có gì khác so với các năm trước đây. Nghĩa là, số môn thi tốt nghiệp vẫn là 6 môn trong đó chắc chắn có 3 môn là Toán, Văn và Ngoại ngữ. Ba môn thi còn lại sẽ được Bộ GD-ĐT công bố vào cuối tháng 3/2010.

Để được công nhận đỗ tốt nghiệp thì điểm bình quân các môn thi phải đạt từ 5 trở lên và không có môn nào bị điểm 0. Điểm bình quân được tính theo nguyên tắc: tổng điểm 6 môn thi cộng với điểm ưu tiên (nếu có)/6.
 

^_k_d_B_h_n_^

Thanh Niên Xóm
:xoayvong::xoayvong::xoayvong::xoayvong: thông báo đi thông báo lại cuối cùng là thi vẫn như vậy ! mệt mỏi với mấy người Bộ GD_DT này wa !
 
Bên trên