Khẩu trang và khói thuốc :D

iLoVeU

Moderator
1253435612-2-TuKho-TranhVui.jpg

1253435612-3-TuKho-TranhVui.jpg


Vì 1 thế giới ko H1N1

Con đây là tác hại của Khói thuốc:
1253435091-5-TuKho-TranhVui.jpg

1253434858-4-TuKho.gif


1253434858-3-TuKho.jpg
 

boy_kool

DA_production
cái ảnh thứ 2 từ dưới lên 2` nhỉ
nhỳn buồn cười quá
lại kòn là hình động mới hay chứ:18:
 
Bên trên