Khám phá đền An Dương Vương, Cổ Loa, Đông Anh

administrator

Administrator
Staff member
Đền thờ An Dương Vương nằm trong khu di tích lịch sử Cổ Loa thuộc Huyện Đông Anh, TP Hà Nội

IMG_0510.jpg

IMG_0514.jpg

IMG_0516.jpg

IMG_0518.jpg

IMG_0521.jpg

IMG_0525.jpg

IMG_0541.jpg

IMG_0542.jpg

IMG_0543.jpg

IMG_0546.jpg

IMG_0564.jpg

IMG_0578.jpg


Nguồn: www.discovery-vietnam.com
 
Bên trên