Khai Trương muc nạy vậy!

yellow_monkey

Thanh Niên Xóm
nefhwdwkankincolblk19ss.jpg

KHAN2.jpg

13.jpg

q2copy.jpg
 

Mr...

Thanh Niên Xóm
Khai trương không giảm giá à :10::10::10:
Không thấy giá cả gì cả sao mà mua đây :10::10::10:
 

Mr...

Thanh Niên Xóm
sao ghi khai trương
tưởng mở dịch vụ bán hàng qua 4rum
:23::23::23::23::23::23::23::23:
 
Bên trên