khai trương box toán

kiemsinho

Thanh Niên Xóm
mình xin khai trương bõ này
mở đầu là mấy pt khá dễ
1/ [TEX]x^2+3x+1=(x+3)\sqrt{x^2+1}[/TEX]
2/ [TEX]\sqrt{4x-1}+\sqrt{4x^2-1}=1[/TEX]
3/ [TEX]\sqrt{2x-1}+x^2-3x+1=0[/TEX]
4/ [TEX]\sqrt{2x-1}=x^2-3x+1[/TEX]
5/ [TEX]\sqrt{5x+1}-\sqrt{4x-1}=3\sqrt{x}[/TEX]
ai có thắc mắc gì hoặc có khó khăn gì xin cứ post bài lên
mình xin hứa sẽ cố gắng giải hết cho:D

mình xin khai trương bõ này
mở đầu là mấy pt khá dễ
1/ [TEX]x^2+3x+1=(x+3)\sqrt{x^2+1}[/TEX]
2/ [TEX]\sqrt{4x-1}+\sqrt{4x^2-1}=1[/TEX]
3/ [TEX]\sqrt{2x-1}+x^2-3x+1=0[/TEX]
4/ [TEX]\sqrt{2x-1}=x^2-3x+1[/TEX]
5/ [TEX]\sqrt{5x+1}-\sqrt{4x-1}=3\sqrt{x}[/TEX]
ai có thắc mắc gì hoặc có khó khăn gì xin cứ post bài lên
mình xin hứa sẽ cố gắng giải hết cho:D

thui chết chưa có laxtex ah
 

admin

Thanh Niên Xóm
đã hack mod latex, để làm thêm cái bài hướng dẫn nữa ^_^
 
Bên trên