Khai mạc kỳ họp thứ 18 hđnd huyện đông anh khóa xvii

iLoVeU

Moderator
Sáng ngày 18/12/2009, tại hội trường lớn UBND huyện Đông Anh kỳ họp thứ 18 HĐND Huyện Đông Anh khóa XVII đã chính thức khai mạc. Đây là kỳ họp quan trọng theo luật định đánh giá tình hình phát triển KT-XH năm 2009 và thông qua kế hoạch phát triển KT-XH năm 2010.

hd.JPG


Kỳ họp sẽ diễn ra trong cả ngày hôm nay và sẽ bế mạc vào ngày mai 19/12/2009. Tại kỳ họp này HĐND Huyện sẽ nghe và cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 trên địa bàn Huyện; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2009 và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2010; Thông qua nghị quyết KT-XH và dự toán thu, chi ngân sách Huyện năm 2010; Tờ trình về kế hoạch đầu tư XDCB và chi sự nghiệp kinh tế thuộc nguồn vốn Ngân sách Thành phố phân cấp cho Huyện quyết định đầu tư năm 2010; Thông qua nghị quyết về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư XDCB và chi sự nghiệp kinh tế thuộc nguồn vốn Thành phố phân cấp cho Huyện quyết định đầu tư năm 2010; Tờ trình về kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Đông Anh năm 2010;Thông qua nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Huyện năm 2010; Báo cáo hoạt động HĐND năm 2009, nhiệm vụ trọng tâm 2010.
Thông báo của UB MTTQ Huyện về công tác xây dựng chính quyền; Báo cáo công tác kiểm sát năm 2009, phương hướng nhiệm vụ năm 2010 của VKSND Huyện; Báo cáo công tác năm 2009, phương hướng nhiệm vụ năm 2010 của TAND Huyện; Chương trình giám sát của HĐND Huyện năm 2010; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND Huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND Huyện. Trong buổi chiều nay cũng sẽ diễn ra phiên chất vấn của các Đại biểu HĐND đối với các thành viên UBND Huyện.

Theo: DONGANH.HANoi.GOV.Vn
 
Bên trên