Khai mạc Đại hội Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam Huyện Đông Anh khóa IV nhiệm kỳ 20

iLoVeU

Moderator
Sáng ngày 10 tháng 09 năm 2009 tại hội trường UBND Huyện Đông Anh đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam Huyện Đông Anh khóa IV nhiệm kỳ 2009 - 2014...chaoco.JPG
Lễ chào cờ

Về dự với Đại hội có có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng với 170 đại biểu chính thức là cán bộ, hội viên tiêu biểu trong các lĩnh vực: công tác, lao động, học tập và các hoạt động xã hội. Đại hội lần thứ IV, Hội LHTN Việt Nam huyện Đông Anh là mốc đánh dấu bước phát triển mới của công tác Hội và phong trào thanh niên Đông Anh thời kỳ đổi mới, đồng thời là Đại hội của thời kỳ kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế. Đại hội có nhiệm vụ: Tổng kết đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2004 - 2009, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác chương trình hành động của Hội nhiệm kỳ 2009 - 2014.

Nhiệm kỳ 2004 - 2009, được sự chỉ đạo, lãnh đạo của UB Hội LHTN Thành phố và Thường trực Huyện uỷ Đông Anh, sự quan tâm của chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể trong huyện, đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực của tập thể hội viên, thanh niên trong toàn huyện Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam Huyện Đông Anh không ngừng phát triển và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ III đề ra bằng việc thực hiện thắng lợi các chương trình công tác và các cuộc vận động như: Công tác thu hút tập hợp, tuyên truyền giáo dục đạo đức nếp sống cho thanh niên; Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; Cuộc vận động “ Thanh niên Đông Anh học tập sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ xây dựng quê hương văn minh – giàu đẹp”; Cuộc vận động “ Thanh niên xung kích tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau lập thân, lập nghiệp”; Cuộc vận động “ Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; Cuộc vận động “ Thanh niên Hà Nội giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá ngàn năm văn hiến”. Đại hội cũng đã chỉ ra các điểm còn tồn tại, hạn chế, nêu nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm quý báu.

van%20nghe.JPG


Diễn văn nghệ chào mừng Đại hội

Đại hội cũng đã đưa ra nghị quyết, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2009 - 2014. Với những thuận lợi và không ít những khó khăn, thách thức song với khẩu hiệu hành động: "Thanh niên Đông Anh đoàn kết - Tình nguyện - Hội nhập và phát triển - Xây dựng quê hương giàu mạnh - Văn minh", Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam Huyện Đông Anh quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đại hội đã giới thiệu hiệp thương chọn cử 25 anh chị vào Uỷ ban Hội LHTN Huyện Đông Anh khoá IV nhiệm kỳ 2009-2014 để lãnh chỉ đạo, điều hành công tác hội và phong trào thanh niên. Đại hội cũng đã hiệp thương và giới thiệu 10 anh chị tiêu biểu thay mặt cho thanh niên huyện Đông Anh tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Thành phố Hà Nội lần thứ V nhiệm kỳ 2009-2014. Sau hai ngày làm việc trách nhiệm và vui tươi Đại hội Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam Huyện Đông Anh đã kết thúc thành công tốt đẹp và hứa hẹn một nhiệm kỳ thắng lợi tiếp theo.

Nguồn: Donganh.hanoi.gov.vn​
 
Bên trên