kẾt bạn với tớ ở nôNg trạI vUi vẻ =))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

ĐènLồng♥Nhỏ

LadyKillah♥ xàOSuSu
bẠn nàO chƠi nÔng trạI vẤt vẢ thì add nick tớ nẦy đuA đÒy ĐàN đÚm đÚ Đởn đí đƯỢI Đanh đÁ đ
:22124305-2-255432::22124305-2-255432::22124305-2-255432:

.............khi cm thì nÊU đỦ acc đẻ mỀnh còN bíT nhá thanKs all
hãY thỦ cảM giÁc làM nông dân :D:22124305-2-255432:
 

N2T

Happiness is an Illusion
AJ.pro1994
:)) :))
:hoanho::hoanho::hoanho::hoanho:
 

Smile♥Love

Thanh Niên Thôn
bkt_9x ních mềnh nez..............................
 

† Xì_Trüm †

NhI đỒnG nGoAn NgOãn.....
Tút II NhI đỒnG nGoAn NgOãN tIếN bỘ IIthưa sếp ới... :22124305-2-22b40::22124305-2-22b40::22124305-2-22b40::22124305-2-22b40:
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên