Kẻ ở miền xa - Quang Lê

sun

Thanh Niên Xóm
mình giờ khoái nghe nhạc vàng, đặc biệt là quang lê
nhạc trẻ giờ nghe chán rồi
 
Bên trên