kẠ nkÀ vàO tkAm wAn trƯờNg e kÁi nKể :">

freestyle94

You Know What it is ???
bài kủa ank đã bị del :|
từ lần sau đề ngỵ hem xúc fạm nkư thế :|
kạm ơn
 

godfather

Thanh Niên Xóm
kái đờ cờ mờ nkà cậu
cậu bị ckó gẻ kắn àk mừk sao kậu ckó tkế
tớ bảo kậu đừg có la liếm vào mếi kái topyc của tớ mà
kậu mù ckữ hay ngộ ckữ mà đ" đọc đc tkế
-----------------------
bài đc đã bị sửa :|
 

freestyle94

You Know What it is ???
à ấy ơi biết tớ lói ai không mà lói , ý tớ đâu phải chê bai tên cái Trường lày đâu ,ý tớ nà lói cái em chủ topic cơ =))
 

cUa cOn kute

Sứ Giả Tình Yêu
hÔ hÔ. bOo ơI vỀ trưỜng cŨ cỦa chỴ mÀ xEm, ẹP tuyỆt vỜi lUn nhẠI cÒn mỚi xÂy 1 khU 3 tẦng nỮa :xauhoqua::xauhoqua: đẸp hƠn xUân nỘn rỒi . mÀ nẾu trG eM mÀ eM O oÁnh vS trG chỴ bjO thỳ chẮc lÀ k thỂ rỒi. :)):22124305-2-1044219::22124305-2-1044219:
 

ßøO ﮒÿU ŊħƯŋ

kOn ngOaN tRò rỌy :">
a thấy toàn xe rác và lao công là sao em
:22124305-2-Z2B0::22124305-2-Z2B0::22124305-2-Z2B0::22124305-2-Z2B0::22124305-2-Z2B0::22124305-2-Z2B0::22124305-2-Z2B0::22124305-2-Z2B0::22124305-2-Z2B0:

e chụp lúk truy bài mờ >:)
......................................................

---------- Post added at 09:26 PM ---------- Previous post was at 09:24 PM ----------

hÔ hÔ. bOo ơI vỀ trưỜng cŨ cỦa chỴ mÀ xEm, ẹP tuyỆt vỜi lUn nhẠI cÒn mỚi xÂy 1 khU 3 tẦng nỮa :xauhoqua::xauhoqua: đẸp hƠn xUân nỘn rỒi . mÀ nẾu trG eM mÀ eM O oÁnh vS trG chỴ bjO thỳ chẮc lÀ k thỂ rỒi. :)):22124305-2-1044219::22124305-2-1044219:

òa
trg` chị nà trg` nào zạ =P~
"mÀ nẾu trG eM mÀ eM O oÁnh vS trG chỴ bjO thỳ chẮc lÀ k thỂ rỒi"
câu nài e hok hỵu =))=))

---------- Post added at 09:27 PM ---------- Previous post was at 09:26 PM ----------

Ủa tẠi mÁy lỞm àk tkẾ mỪ mỀnk kỨ tưỞng ...... =)) =))

tưởng kái rè b-)
trả kóa nKẽ ..............................:-j

---------- Post added at 09:31 PM ---------- Previous post was at 09:27 PM ----------

à ấy ơi biết tớ lói ai không mà lói , ý tớ đâu phải chê bai tên cái Trường lày đâu ,ý tớ nà lói cái em chủ topic cơ =))

câu nài còn tạm nge đc
đừg có xúc fạm trg` e
e đ" thýk đâu :|
mờk kái tkằg ml tâm hòn :o3 rại kya đớp đ" ckỵu đc [ làm mềg kạm thếi bạn í đềi đủ bản năg của 1 con :o3 ]
gét vờ kờ lờ x-(
 

Tyn

lA liẾm >:)
mấy bà lao công làm ăn mất chất em nhể
a tưởng lao công phải dậy 4 5h sáng quét chứ
cho vào ảnh xấu cả trường:22124305-2-b3611::22124305-2-b3611::22124305-2-b3611:
 

ßøO ﮒÿU ŊħƯŋ

kOn ngOaN tRò rỌy :">
cả trg` có mỗi 1 bà =))
tại bà í cứ nhảy vào cảnh e chụp
chả cóa nkẽ e đuổi =))
thôy để khi khác chụp lại ;))
 

Tyn

lA liẾm >:)
cả trg` có mỗi 1 bà =))
tại bà í cứ nhảy vào cảnh e chụp
chả cóa nkẽ e đuổi =))
thôy để khi khác chụp lại ;))

:22124305-2-M4361::22124305-2-M4361::22124305-2-M4361::22124305-2-M4361:
bao h của e là khi nài
mai luôn ná
 

nhoxkun_9x

Kún sju nhưn
trường ku tớ tham quan chán ùi 2 lớp trong ảnh đầu tiên có cái ao ý tớ vào đó nghịch mãi ùi hyhyhy:22124305-2-424K:
 

ßøO ﮒÿU ŊħƯŋ

kOn ngOaN tRò rỌy :">
trường ku tớ tham quan chán ùi 2 lớp trong ảnh đầu tiên có cái ao ý tớ vào đó nghịch mãi ùi hyhyhy:22124305-2-424K:

ụ ôi
siÊu nKể
mỪk kU vàO paO rỜ :-/
........................

---------- Post added at 09:48 PM ---------- Previous post was at 09:47 PM ----------

:22124305-2-M4361::22124305-2-M4361::22124305-2-M4361::22124305-2-M4361:
bao h của e là khi nài
mai luôn ná
kỨ tỪ tỪ sEm nàO ;))
mAi ............. e ckƯa kÓa hỨg =))=))
 

Tyn

lA liẾm >:)

ßøO ﮒÿU ŊħƯŋ

kOn ngOaN tRò rỌy :">
pm kÁi rÌ zạ :-ss
........................................
mờ bạn nÀi lÀ bạn nàO nKể
hUm nỌ thẾi gỌy mềG ở chAtbOx:-s
 

_Ma__^^!

Thanh Niên Xóm
Nhìn bên trong trường bạn cũng đẹp đấy :22124305-2-100B01:
 
trương nay máu nhỉ có cả ao ak luk nao nong nhảy xuong tắm hahaha rông phết nhi
 

ßøO ﮒÿU ŊħƯŋ

kOn ngOaN tRò rỌy :">
Nhìn bên trong trường bạn cũng đẹp đấy :22124305-2-100B01:

thanks nkóe
hí hí
...........................................

---------- Post added at 09:17 AM ---------- Previous post was at 09:15 AM ----------

trương nay máu nhỉ có cả ao ak luk nao nong nhảy xuong tắm hahaha rông phết nhi

"hằg năm kứ vào ngày bế giảng
các bạn học sinh lại ......." ~> [ nge nkư kiểu làm bài văn í =)) ]
năm naof trạ tkế
kứ pế giảng là ckúg nó ném nkau suốg ao
nước sạck kòn đỡ ckứ nước bẩn ìk tkôy rồy
mềg kũg suýt pi :((
may mừk kóa võ côg tkâm hậu :))
 

_Ma__^^!

Thanh Niên Xóm
thank thì có cái nút thank ở chỗ nào ý bạn ak` ;))
 

Bổng KaO Quý

┼ LưỢm vE chAi ┼
hớ hớ trừong nì kóa kả pể pơi ak :22124305-2-RS26: =))
trường sạch ẹp nhể, chụp vào sáng sứm ak :22124305-2-b3611:
thank òy đêy' nhớ thank lại naz :22124305-2-255432:
 
Bên trên