Jing Bells Chimarts

Bùm.Chíu

Thanh Niên Iêu Nước
CÁi tên đầy đủ còn chả có vậy mà cũng đòi bán nhạc cuoideu

Nhạc mặc dù 320kp nhưng ko phải bản full cuoideu

dè dè...mang lên bar Spin thế đeó nào được cuoideu

Thế mà cũng dám đi chê người cuoideu
 

Còi Vô Tình

Thanh Niên Xóm
CÁi tên đầy đủ còn chả có vậy mà cũng đòi bán nhạc cuoideu

Nhạc mặc dù 320kp nhưng ko phải bản full cuoideu

dè dè...mang lên bar Spin thế đeó nào được cuoideu

Thế mà cũng dám đi chê người cuoideu

Không cóa time =)) nhạc bạn thỳ chất rồi =)) toàn nhạc cổ từ đời tống v ¶

Riêng thanh Niên Bùm.Chíu Hok đủ tuổi nói chuyện với tớ sR bạn 1 kâu nhé .... Nhạc Bạn Như ¶_ =))
 
Bên trên