IE8 nay đã hô trợ giao diện Tiếng Việt

rubyda9x

Thanh Niên Xóm
Tin nhanh: IE8 nay đã hô trợ giao diện Tiếng Việt

Internet Explorer 8 có thêm 8 ngôn ngữ mới. Trong đó có cả Tiếng Việt.
IE 8 cải thiện rất nhiều so với IE 7 bị chê là chậm chạp và thiếu mượt so với các đối thủ như Firefox, Opera.
Download
IE8 cho XP tại đây: http://www.microsoft.com/downloads/...D5-8C3D-4347-8C03-08CDECD8852B&displaylang=en
IE8 cho Vista tại đây: http://www.microsoft.com/downloads/...B4-C610-4A1E-811D-DFE0F1DD84D1&displaylang=en
Tiếng Việt cho IE8 tại đây: http://www.microsoft.com/downloads/...FamilyID=507d4589-ca97-4c5a-9c0f-bb9a3c68cc49

THANKS đã đọc
 
Bên trên