Ích Châu

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

SeArOvEr

Thanh Niên Xóm
Vị trí địa lý:
- Bắc tiếp giáp Quan trung.
- Tây Bắc tiếp giáp Lương Châu.
- Tây tiếp giáp Ấn Độ.
- Nam tiếp giáp Siêm La, Triệu Voi.
- Đông tiếp giáp Kinh Châu.


CÁC QUEST CUẢ KHU VỰC

Mã:

Ích Châu

PhotoHandler.ashx


Địa Ngục

PhotoHandler.ashx
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên