I Love You , Hater! - SmallBoy ft. Kixx

[LadyKillah]VinC

Lady Killah Represent !!!
I Love You , Hater!
SmallBoy ft. Kixx


[AUDIO]http://streaming.sannhac.com/mp3_file/1020000/1010258/m4244_1284309393.mp3[/AUDIO]


Hook (x2) : Smallboy
Bố mày thích thì bố mày chửi mày làm con kac. Gì tao
Và bây h nếu muốn để mà lập kì tích thì mày cứ vượt qua tao
Mày tuổi L` L` gì
Loại mày tao don’t don’t care
Nếu mày đã muốn chiến thì cứ lại gần đây thử bật lại tao đi mah hater


Ver 1 : Smallboy
Loại mày *** có trình dăm ba vài câu cũng đòi làm rapper
ất ơ ngoài đường 1 đống nghe rap đậm chất thơ
tự sướng tự khen mình chất nhở
nghe khác l` gì là rác
*** có l` gì ngoài mác
ờ mày là king ờ mày là sao
thì mày làm cái l` gì tao
ờ mày trình cao , sợ lozl` gì ai
chui mẹ mày ra đây xem nào
thằng l`
chỉ khoe mẽ là giỏi
trình lozl
hát vài câu ko nổi
bố mày ghét là dizz thấy mày ngứa là beef [oh shit]
mày quỳ xuống ngay và hãy giơ 2 tay ko tao cho mày ăn chốt ngay =]]


Hook (x2) : Smallboy
Bố mày thích thì bố mày chửi mày làm con kac. Gì tao
Và bây h nếu muốn để mà lập kì tích thì mày cứ vượt qua tao
Mày tuổi L` L` gì
Loại mày tao don’t don’t care
Nếu mày đã muốn chiến thì cứ lại gần đây thử bật lại tao đi mah hater


Ver 2 : Kixx
Tụi mày ghét tụi mày thù
nhưng mà vẫn công nhận 1 điều là nhạc của tao hot
tụi mày hét, tụi mày hù trong cái track nhưng so với bài của tao vẫn sau chót
tờ lyric mày tâm dắc
cũng chỉ đáng cho Kixx này lao gót
thằng lilce này hâm chắc
Nêu tên ra tao dizz coi làm sao hót
mày đóng vần thành câu sao tao nghe gâu gâu và sũa
biến sóng thần thành flow khiến mày thốt lên "oh no, nhà vua !!
như mưa rơi trong bão , vần tao đảo cho mày thông não
"thêm tương vào trong chảo" ,
lời m` bảo người khác nghe thì bén nhưng đối với t thì không sao
nói chuyện vài câu rồi cứ tưỡng mình là ông sao
real talk - võ cỗ - mày nghĩ là ăn đc multi - súng đạn - của ông sao
reply 1 đoạn chủ yếu là đễ đáp nghĩa ân tình
bước ra battle nè đễ trình độ cao thấp được phân minh


Hook (x2) : Smallboy
Bố mày thích thì bố mày chửi mày làm con kac. Gì tao
Và bây h nếu muốn để mà lập kì tích thì mày cứ vượt qua tao
Mày tuổi L` L` gì
Loại mày tao don’t don’t care
Nếu mày đã muốn chiến thì cứ lại gần đây thử bật lại tao đi mah hater​
 
Bên trên