I Like Its >>house<< Kunsaker lên hàng

Mr.King

Nhìn Cái Giề
oh hơ bài này cũng hay ra phết.bài này muk tuyển vào 7 tầng lack phải bít
 
D

Dj.kunsaker

Guest
:)) mang vào 7 tầng cho bẩn nhạc Anh ra =)).....ở đông Anh..này làm j có chỗ nào ra hồn =)) heokhoc
 

admin

Thanh Niên Xóm
Có vài việc muốn nhắn gửi:
1- Sử dụng hạn chế Mod You, Dj.Kun lạm dụng quá rồi, dùng 1 cách tràn lan
2- Post bài vào đúng box
3- Sử dụng từ ngữ nên coi kĩ lại 1 chút
 
Bên trên