Huyện Đông Anh tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vụ đông năm 2009

administrator

Administrator
Staff member
Vụ Đông là vụ sản xuất quan trong trong năm với nhiều chủng loại cây trồng đa dạng, phong phú (tập trung chủ yếu là diện tích cây rau, màu,..), đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thúc đẩy kinh tế nội ngành nông nghiệp trên địa bàn Huyện phát triển.

Với mục tiêu khai thác tiềm năng đất đai, mở rộng diện tích cây vụ Đông, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hoá, có giá trị kinh tế cao, đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, góp phần tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, UBND Huyện đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tập trung nguồn lực cho sản xuất nông nghiệp ở vụ Đông 2009. Mục tiêu chính là "Nâng cao hệ số sử dụng đất, hiệu quả trên 1 ha đất canh tác, góp phần hoàn thành chỉ tiêu mà Huyện uỷ, HĐND, UBND Huyện đã đề ra trong năm 2009 là 110 triệu đồng/ha đất nông nghiệp. Từng bước khắc phục tình trạng bỏ ruộng không sản xuất. Khuyến khích, vận động nhân dân dồn điền đổi thửa, tạo thành các thửa ruộng lớn thuận tiện cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất".

Từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung theo hướng sản xuất hàng hoá có giá trị kinh tế cao; Tiếp tục hình thành các vùng sản xuất ổn định và các mô hình cho hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp ở vụ Đông năm 2009 như: Vùng sản xuất rau an toàn ở các xã Tiên Dương, Nam Hồng, Vân Nội, Nguyên Khê, Cổ Loa,.. ; Mô hình sản xuất ngô nếp quà, ngô chất lượng cao ở các xã: Tàm Xá, Xuân Canh, Vĩnh Ngọc, Nguyên Khê,..; Mô hình sản xuất đậu tương ở các xã Xuân Nộn, Đại Mạch,....

Tại hội nghị ngày 3/9/2009 Đ/c Chủ tịch UBND Huyện chỉ đạo sẽ trích một phần ngân sách của Huyện để hỗ trợ sản xuất một số cây trồng chính vụ Đông năm 2009 cụ thể:

- Đối với sản xuất ngô và đậu tương: UBND Huyện hỗ trợ một phần kinh phí để mua giống ngô đưa vào sản xuất.


- Đối với sản xuất rau: UBND Huyện hỗ trợ một phần kinh phí để mua phân bón hoặc thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học để phục vụ cho sản xuất rau an toàn...

Tải về tài liệu tham khảo: Ke hoach san xuat nong nghiep vu Dong nam 2009
 
Bên trên