Huyện Đông Anh sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ Huyện khoá XXVII, nhiệm kỳ 2010-2015

administrator

Administrator
Đại hội Đảng bộ huyện Đông Anh khóa XXVII, nhiệm kỳ 2010-2015 sẽ được diễn ra trong các ngày 5,6,7 tháng 8 năm 2010. Đây là một sự kiện chính trị trọng đại, được Đảng viên và quần chúng nhân dân trong huyện rất quan tâm, theo dõi. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đã hoàn tất, sẵn sàng cho một kỳ đại hội trí tuệ, tập trung dân chủ và hiệu quả.
Thực hiện Chỉ thị 37 của Bộ chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đến ngày 15/6/2010 toàn bộ 76 chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Đông Anh đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở. Các chi, đảng bộ với tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ và trách nhiệm trong thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện trình đại hội lần thứ XI của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội XV Đảng bộ Thành phố, dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII… Thành công nhất của các đại hội cơ sở là phát huy tốt tinh thần dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao. ông Nguyễn Văn Quang - Phó bí thư thường trực Huyện uỷ nói.


Cổng chính cơ quan Huyện uỷ - UBND Huyện (ảnh:QP)
Cũng theo Ông Nguyễn Văn Quang - Phó bí thư thường trực Huyện uỷ cho biết: Đồng thời với việc chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở, Huyện ủy Đông Anh đã thành lập Ban tổ chức đại hội Đảng bộ huyện và thành lập 3 tiểu ban: Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện và Tiểu ban phục vụ Đại hội. Các tiểu ban sau khi thành lập đã triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ban thường vụ huyện ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành đảm bảo đánh giá xác thực kết quả đạt được cũng như những tồn tại trong nhiệm kỳ qua. Đến thời điểm này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã hoàn thành việc lấy ý kiến về nhân sự và bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự vào BCH Đảng bộ huyện khóa XXVII, giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Bí thư, Phó bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2010- 2015. Tiểu ban nội dung đã hoàn thành việc xây dựng, biên tập dự thảo báo cáo chính trị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2005- 2010, xác định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2010- 2015.


Khuôn viên trước cơ quan Huyện uỷ (ảnh:QP)

Áp phích tuyên truyền cho Đại hội (ảnh:QP)


Đường Cao Lỗ - trước ngày diễn ra đại hội (ảnh:QP)


Công tác tuyên truyền hướng về đại hội được đẩy mạnh giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng. Với sự chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và hình thức, huyện Đông Anh đã sãn sàng cho một Đại hội thành công - Đại hội Đảng bộ huyện Đông Anh khóa XXVII nhiệm kỳ 2010- 2015.

PV:nguyenvudonganh
 
Bên trên