Huyện đông anh làm việc với đoàn giám sát hđnd thành phố

iLoVeU

Moderator
Ngày 04/3/2010, đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố - Trưởng đoàn giám sát đã có buổi làm việc với Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đông Anh.
P1050736.JPG


Đ/c Ngô Thị Doãn Thanh – Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố - Trưởng Đoàn giám sátTại hội nghị được sự ủy nhiệm của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, đồng chí Lê Trung Kiên - PCT Thường trực UBND Huyện đã báo cáo kết quả giải quyết một số nội dung kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 18, 19 HĐND Thành phố như sau:

1. Cử tri kiến nghị:Dự án đầu tư hạ tầng cấp nước sạch của các xã: Đại Mạch, Võng La, Kim Chung đã được triển khai nhưng tiến độ rất chậm. Xã Kim Chung có 3 thôn: thôn Nhuế, Bầu, Hậu Dưỡng hiện nay mới đang triển khai tại 2 thôn, còn lại thôn Nhuế vẫn chưa được triển khai. Xã Võng La có 3 thôn; thôn Đại Độ, Võng La, Sáp Mai hiện nay mới triển khai được 2 thôn còn thôn Võng La chưa được triển khai. Cử tri đề nghị Thành phố tiếp tục triển khai đầu tư ở 2 thôn trên.
Kết quả: Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước khu vực xã Kim Chung, Võng La, Đại Mạch đã được UBND Thành phố phê duyệt dự án tại quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 02/02/2009, giao cho Công ty nước sạch Hà Nội làm Chủ đầu tư với mục tiêu xây dựng hệ thống cấp nước cho khu vực nhà ở công nhân Kim Chung và các xã lân cận NMN Bắc Thăng Long đang khó khăn về nguồn nước. Quy mô đầu tư: Xây dựng, lắp đặt khoảng 97.000m ống các loại từ D50 đến D250 và. Tổng mức đầu tư: 52.015 triệu đồng.
Sau khi làm việc với Sở Xây dựng và Công ty nước sạch Hà Nội, được biết: Sau khi hoàn thành công tác CBĐT dự án và lựa chọn Nhà thầu thi công xây dựng công trình. Tháng 10/2009, các hạng mục công trình đã được khởi công xây dựng, cho đến nay, các tuyến ống nhánh phân phối đang tiến hành thi công, riêng tuyến ống chính D250 mới hoàn thành 48%, tiến độ thi công chậm (Về GPMB còn tồn tại ở thôn Hậu hiện đang hoàn thiện phương án để công khai, tạm thu 5.000 m2 đất nông nghiệp).
Hiện tại mới chỉ cấp được nước sạch cho 76 hộ tại khu nhà ở công nhân thuê và 700 hộ dân ở thôn Mai Châu xã Đại Mạch. Đề nghị chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành để phục vụ nhân dân khu vực các xã trên.
Riêng đối với thôn Nhuế- xã Kim Chung và thôn Võng La- xã Võng La chưa được triển khai do trong nội dung dự án không có danh mục thi công tại 2 thôn trên. Trong thời gian tới, đề nghị Thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư bổ sung đồng bộ mạng cấp nước sạch tại hai thôn nói trên, tạo đồng bộ trong khu vực.
2. Đề nghị Thành phố nghiên cứu để đầu tư hạ tầng nước sạch tại xã Hải Bối nằm sát nhà máy nước sạch nhưng vẫn không được sử dụng nước sạch. Hiện nay, mạch nước ngầm bị hạ rất thấp, nước mặt ô nhiễm không đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.
Kết quả: Tại khu vực xã Hải Bối (thôn Đồng Nhân, Cổ Điển, Yên Hà, và khu dân cư Thăng Long): Thành phố đã cho phép đầu tư Nhà máy xử lý nước thải của Khu vực đô thị Bắc Thăng Long; hiện Thành phố chưa có chủ trương cho lập và thực hiện dự án cấp nước sạch cho xã Hải Bối. Hiện tại Thành phố mới chỉ giao cho Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đôi thị Hà Nội nghiên cứu đầu tư hệ thống cấp nước sạch cho Khu di dân tái định cư Hải Bối nhưng chưa triển khai được do chưa có nguồn ống phân phối chính cấp tới khu vực.
* UBND Huyện đề nghị: UBND Thành phố sớm quan tâm đầu tư đồng bộ mạng lưới cấp nước tại xã Hải Bối để kịp thời giải quyết bức xúc về nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân.
3. Cử tri đã kiến nghị qua nhiều cuộc tiếp xúc về việc đề nghị Thành phố cho thu hồi đất của 3 đơn vị, cụ thể: 5.000m2 đất dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên cụm cảng hàng không miền Bắc tại xã Nam Hồng; 28.773 m2 của HTX Hồng Vân tại xã Vân Nội do vi phạm qui định Luật đất đai. 1.628m2 đất do Công ty Công trình giao thông I bỏ hoang không sử dụng tại thôn Nghĩa Lại, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh.
Thực hiện văn bản 844/UBND- ĐCNN ngày 01/9/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc xử lý thu hồi đất do các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn huyện Đông Anh vi phạm luật đất đai; UBND Huyện đã ban hành Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 09/7/2009 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc quản lý, các sai phạm trong quá trình sử dụng đất đai của một số tổ chức trên địa bàn Huyện, báo cáo UBND Thành phố để thu hồi theo quy định; kết quả cụ thể:
3.1. Đối với HTX công nghiệp cổ phần Hồng Vân tại xã Vân Nội.
HTX Hồng Vân tại xã Vân Nội đang quản lý và sử dụng 28.773m2 . Tuy nhiên đến nay đã hết thời hạn cho thuê nhưng không được cho thuê tiếp, do để hoang hoá, để lấn chiếm, xây dựng trái phép.
UBND huyện Đông Anh đã có văn bản số 161/CV-UB ngày 26/9/2008 chỉ đạo UBND xã Vân Nội lập hồ sơ thu hồi đất theo chỉ đạo của Thành phố và có Tờ trình số 51/TTr-UBND đề nghị UBND Thành phố, sở Tài Nguyên và Môi trường thu hồi đất của HTX công nghiệp cổ phần Hồng Vân.
3.2. Đối với dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên cụm cảng hàng không miền Bắc tại xã Nam Hồng:
Ngày 25/11/2008, Cụm cảng hàng không miền Bắc có văn bản số 2434/CCMB-KH báo cáo nguyên nhân chậm thực hiện đầu tư do phải làm thủ tục xin điều chỉnh dự án và đề nghị tiếp tục được sử dụng khu đất để xây dựng chung cư tại xã Nam Hồng để phục vụ giải tán các khu nhà ở tập thể cũ cho triển khai dự án mở rộng sân bay. Ngày 26/11/2008, UBND Huyện Đông Anh đã có văn bản số 321/CV-UB đề nghị UBND Thành phố, Sở Tài Nguyên và Môi trường cho phép Cụm cảng hàng không miền Bắc tiếp tục sử dụng khu đất tại xã Nam Hồng để thực hiện dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên. Tuy nhiên, đến nay Cụm cảng hàng không vẫn chưa thực hiện dự án, đất vẫn bỏ hoang hoá.
Ngày 20/01/2010, UBND huyện Đông Anh đã có Tờ trình số 49/TTr-UBND đề nghị UBND Thành phố, sở Tài Nguyên và Môi trường thu hồi đất của Cụm cảng hàng không miền Bắc, giao cho UBND Huyện quản lý, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khác.
3.3. Đối với Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông I tại thôn Nghĩa Lại xã Uy Nỗ:
Từ trước năm 1980 Hạt duy tu quản lý đường (thuộc sở Giao thông Công chính Hà Nội) được HTX thôn Nghĩa Lại xã Uy Nỗ giao cho sử dụng một khu đất để làm trụ sở làm việc và nhà kho để dụng cụ, vật tư. (nay là Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 1). Về hồ sơ pháp lý Công ty không cung cấp được hồ sơ pháp lý của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc giao, cho thuê sử dụng khu đất trên. Hiện trạng trên khu đất chỉ có một dãy nhà cấp 4, Công ty cho 04 hộ là công nhân Hạt duy tu quản lý đường hiện đã nghỉ hưu được sử dụng diện tích 60m2, diện tích đất nhà bà Nguyễn Thị Hoà đang sử dụng khoảng 80m2, diện tích 01 ngôi chùa tạm do một số công dân thôn Nghĩa Lại dựng, diện tích khoảng 50m2, số diện tích đất còn lại bỏ hoang không sử dụng. Trong khi đó: nhân dân thôn Nghĩa Lại đề nghị được giao khu đất trên để xây dựng chùa, còn 4 hộ gia đình ở đây kiến nghị được hợp thức đất ở để ổn định cuộc sống.
Ngày 19/10/2005 UBND huyện Đông Anh có tờ trình số 518/TTr-UB về việc đề nghị thu hồi 1.628m2 đất do Công ty công trình giao thông 1 bỏ hoang đất không sử dụng. Ngày 04/5/2006 UBND huyện Đông Anh đã có tờ trình số 241/TTr-UB tiếp tục đề nghị thu hồi 1.628m2 đất do Công ty công trình giao thông 1 bỏ hoang đất không sử dụng.
Ngày 20/01/2010, UBND huyện Đông Anh đã có Tờ trình số 50/TTr-UBND đề nghị UBND Thành phố, sở Tài Nguyên và Môi trường thu hồi đất của Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 1 tại xã Uy Nỗ giao cho UBND Huyện quản lý và lập phương án sử dụng theo quy định.
* UBND Huyện đề nghị: UBND Thành phố quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm đối với 3 trường hợp đề nghị thu hồi đất ở trên để trả lời cử tri tại kỳ tiếp xúc tới, tránh bức xúc, nghi ngờ trong nhân dân.
4. Cử tri xã Võng La đề nghị Thành phố giải quyết dứt điểm đối với 1500 m2 đất kẹt nằm trong khu công nghiệp.
Kết quả: Thực hiện các quyết định của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu hồi đất tại các xã Kim Chung, Võng La, Hải Bối, Đại Mạch để thực hiện dự án Khu Công Nghiệp Bắc Thăng Long, nhân dân các xã trên chấp hành theo đúng các quyết định của UBND Thành phố từ pha 1 đến pha 3. Sau khi thực hiện các quyết định của UBND Thành phố còn tồn tại khoảng 2,5 ha trong đó xã Hải Bối là 1 ha, xã Võng La khoảng 1,5 ha phần diện tích đất này là dải đất hẹp rộng 10 m chạy dọc bờ kênh Việt Thắng Thành Công nằm xen kẹt giữa khu công nghiệp Bắc Thăng Long.
UBND Thành phố ch¬ưa có quyết định thu hồi diện tích đất nêu trên và hiện tại việc sản xuất nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, để trống từ nhiều năm nay. Trước tình hình trên, UBND Huyện Đông Anh đã đề nghị Khu công nghiệp Bắc Thăng Long tiến hành các thủ tục trình UBND Thành phố thu hồi diện tích đất này để đưa vào sử dụng. Tuy nhiên khi thực hiện, năm 2007 do khủng hoảng kinh tế đến nay Công ty Khu công nghiệp Thăng Long đã không triển khai tiếp, hiện nay phần diện tích đất này vẫn để hoang hóa.
* UBND Huyện đề nghị: Thành phố cho phép lập hồ sơ thu hồi phần diện tích đất trên để trồng cây xanh nhằm bảo vệ cảnh quan môi trường và ổn định tình hình địa phương.
5. Cử tri kiến nghị: Thực hiện quyết định của Thành phố về việc phân cấp cho cấp huyện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện nay còn tồn tại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ do Thành phố cấp. Đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do thành phố cấp thì các giao dịch liên quan đến đất như: nộp nợ thuế trước bạ, nợ tiền sử dụng đất… đều phải đến Thành phố làm thủ tục, đi lại xa, phiền hà cho nhân dân.
Kết quả: Thực hiện Quyết định số 117/2009/QĐ - UBND Ngày 01/12/2009 UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Bước đầu thực hiện Quyết định của Thành phố, huyện Đông Anh gặp một số khó khăn do chưa có hồ sơ và chưa có thông tin biến động về thửa đất xin giao dịch. Ngày 24/12/2009 Sở Tài nguyên và Môi trường đã họp thống nhất với các quận, huyện và đã có Công văn số 4492/STN&MT-VPĐK về việc bàn giao hồ sơ và phối hợp đăng ký biến động GCN hộ gia đình do Thành phố cấp.
Theo quy định: Các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện việc đăng ký biến động, giao dịch đảm bảo, xoá nợ nghĩa vụ tài chính….. trên giấy chứng nhận do Thành phố cấp nộp tại Văn phòng Đăng ký đất nhà quận, huyện và Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố có trách nhiệm cung cấp thông tin. Thực tế khi thực hiện cũng gặp khó khăn, thời gian thực hiện kéo dài, cụ thể: khi công dân nộp hồ sơ tại quận, huyện để thực hiện việc đăng ký biến động, giao dịch đảm bảo hay xoá nợ trước bạ, tiền sử dụng đất…. thì Văn phòng đăng ký đất nhà quận, huyện có trách nhiệm soạn công văn gửi Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố xin cung cấp thông tin đối với từng thửa đất. Sau khi có thông tin của Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố thì Văn phòng ĐKĐN quận, huyện mới được thực hiện các nội dung theo quy định. Do vậy, thời gian thực hiện kéo dài hơn so với quy định, gây tâm lý nghi ngại cho công dân khi đến giao dịch.
* UBND Huyện đề nghị: Để giải quyết các việc trên, tránh gây bức xúc cho công dân khi thực hiện đăng ký biến động và các giao dịch, đề nghị UBND Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố sớm bàn giao hồ sơ và giấy chứng nhận bản lưu để các quận, huyện thực hiện việc đăng ký, chỉnh lý trên GCN bản lưu và cập nhận theo dõi biến động theo đúng quy định.
6. Cử tri kiến nghị: Đề nghị Thành phố đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất nhà tập thể trên địa bàn Huyện Đông Anh:
Kết quả: Trên địa bàn huyện Đông Anh có các khu tập thể cán bộ, công nhân viên thuộc các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn.
Căn cứ Nghị định số 61/1994/NĐ-CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở, Quyết định số 90/2006/QĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy trình bán nhà ở theo Nghị định 61/CP, Quyết định số 98/2009/QĐ-UBND ngày 01/9/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về tiếp nhận nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan tự quản bàn giao trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các quy định khác thì UBND huyện Đông Anh chỉ thực hiện việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các hộ dân sau khi Sở xây dựng ra văn bản chỉ đạo tiếp nhận và Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội bàn giao hồ sơ.
Để đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, UBND huyện Đông Anh đã có Báo cáo số 77/BC-UBND ngày 09/7/2009 về kết quả công tác cấp GCN QSH nhà và quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Đông Anh (Riêng tại thị trấn Đông Anh, sau khi có kiến nghị của 40 hộ dân tại tổ dân phố số 8, 9,10 ngày 13/10/2009 UBND huyện Đông Anh có Công văn số 833/UBND-TNMT đôn đốc công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội về việc: Lập hồ sơ xin cấp GCNQSH nhà và đất ở của hơn 40 hộ dân tổ dân phố 8,9,10 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Sau khi có Công văn của Huyện, công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đã bàn giao 30/40 hồ sơ xin cấp GCN QSH nhà và QSD đất). Hiện còn 10 hồ sơ Công ty quản lý nhà chưa chuyển về UBND Huyện để cấp GCN theo quy định.
Từ năm 2006, theo phân cấp của UBND Thành phố, UBND huyện đã tiếp nhận và ký quyết định cấp được 1163 GCN QSH nhà và quyền sử dụng đất ở cho 1163 hộ gia đình, cá nhân được mua nhà theo Nghị định 61/CP của Chính phủ và đến nay không tồn đọng hồ sơ nào chưa được cấp GCN QSD trên địa bàn Huyện.
7. Cử tri kiến nghị hỗ trợ thiệt hại do thông tin sai lệch trong vụ tẩy trắng trứng gà:
Ngay sau khi có thông tin về việc tẩy trắng trứng gà tại thôn Đông Ngàn xã Đông Hội, Thường trực Huyện uỷ, UBND Huyện đã tập trung chỉ đạo các phòng ban đơn vị liên quan và UBND các xã tiến hành kiểm tra thực tế; xác minh và thống kê ngay tình hình các hộ chăn nuôi gà đẻ và kinh doanh trứng gà trên địa bàn các xã và những thiệt hại do nguồn thông tin tẩy trắng trứng gà bằng hoá chất gây ra; đồng thời tuyên truyền vận động các hộ tiếp tục đầu tư để duy trì sản xuất.
Kết quả kiểm tra không có tình trạng tẩy trắng trứng gà do Báo vietnamnet đã nêu và trứng gà xuất xứ từ Trung Quốc trên địa bàn Huyện. Tổng thiệt hại do nguồn thông tin từ việc tẩy trắng trứng gà gây ra đối với các hộ chăn nuôi gà đẻ và kinh doanh trứng gà trên địa bàn khoảng 7 tỷ đồng.
* UBND Huyện đề nghị: Thành phố xem xét và có cơ chế chính sách hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi gà đẻ và kinh doanh trứng gà bị thiệt hại trên địa bàn Huyện do nguồn thông tin từ việc tẩy trắng trứng gà gây ra.
8. Ý kiến cử tri: Đề nghị xử lý ô nhiễm môi trường khu công nghiệp Nguyên Khê:
Khu công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê hiện tại có 8 doanh nghiệp tập trung với ngành nghề như sau: Cơ khí chế tạo, sang triết khí ga công nghiệp, làm đũa, sản xuất rượu,… Trong quá trình hoạt động sản xuất đã làm phát sinh chất thải vào môi trường và nước thải ra chưa được thu gom và xử lý triệt để.
UBND Huyện đã phối hợp cùng với các cơ quan chức năng của Thành phố kiểm tra và lập biên bản vi phạm đối với các doanh nghiệp; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm pháp luật bảo vệ môi trường; báo cáo Thành phố để được chỉ đạo, giải quyết.
Để khắc phục tình trạng ô nhiệm môi trường trong thời gian tới, UBND Huyện tập trung chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của Huyện phối hợp với UBND xã và các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra việc sản xuất và đầu tư hoàn thiện hạ tầng: Đường giao thông, hệ thống tiêu thoát nước,… tại khu công nghiệp; xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp vi phạm Luật bảo vệ môi trường theo quy định; Tập trung chỉ đạo hoàn thành dự án đầu tư mở rộng khu công nghiệp giai đoạn 2, trong đó có xây dựng hạng mục công trình xử lý nước thải tập trung nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khu vực.
9. Trách nhiệm của các chủ dự án đô thị tại xã Kim Chung, Võng La, Hải Bối, Vĩnh Ngọc; Đường dẫn Cầu Nhật Tân làm hỏng đường dân sinh, mương tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Trong những năm qua, huyện Đông Anh được đón nhận nhiều dự án, công trình trọng điểm của Trung ương và Thành phố triển khai, đầu tư trên địa bàn Huyện, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Huyện. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, một số dự án đã làm ảnh hưởng đến đường dân sinh, mương tưới tiêu phục vụ sản xuất,… gây bức xúc trong nhân dân, cụ thể tại các xã như sau:
9.1. Trên địa bàn xã Kim Nỗ: Dự án Xây dựng hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long- Vân Trì, Dự án Đường 5 kéo dài đã làm chia cắt diện tích canh tác của 03 thôn (thôn Đông và thôn Đoài xã Kim Nỗ, giải tỏa trạm bơm, hệ thống kênh tưới tiêu,… làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và hệ thống giao thông của nhân dân. Hiện nay, Ban quản lý dự án Trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội chưa hoàn trả kịp thời trạm bơm tiêu úng Tháng Năm theo đề xuất của địa phương. Vì vậy việc tiêu úng sản xuất không kịp thời, có một số diện tích không sản xuất được.
9.2. Trên địa bàn xã Hải Bối: Dự án thoát nước mưa (theo Quyết định số 5554) làm ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước sinh hoạt của nhân dân thôn Cổ Điển và một số tuyến kênh phía Tây kênh xả chưa được xây dựng; hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất của HTX DV NN Đồng Nhân, HTX DV NN Cổ Điển-Yên Hà bị hư hỏng chưa được khắc phục kịp thời.
9.3. Trên địa bàn xã Xuân Canh: Dự án đường 5 kéo dài: làm ảnh hưởng đến một số trục đường giao thông, chia cắt, hư hỏng một số tuyên kênh tưới tiêu làm cho một số diện tích đất nông nghiệp không sản xuất được.
9.4. Trên địa bàn xã Vĩnh Ngọc:
- Dự án xây dựng cầu Nhật Tân: Đã làm ảnh hưởng đến một số tuyên kênh tưới tiêu, hư hỏng đường giao thông, làm ô nhiễm môi trường do bụi gây ra làm ảnh hưởng tới sức khỏe của nhân dân và học sinh.
- Dự án khu Tái định cư: Đã làm ảnh hưởng tới việc tiêu thoát nước của 03 thôn Vĩnh Thanh, Ngọc Giang và Ngọc Chi và tình trạng ô nhiễm môi trường do bụi gây ra làm ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của nhân dân.
- Dự án Đường gom cho đường 5 kéo dài: Đã làm ảnh hưởng tới việc tiêu thoát nước của thôn Phương Trạch.
- Dự án Công viên cây xanh: Đã làm hưởng tới việc tiêu thoát nước của các xứ đồng: Quan Nhôi, Nhà Bếp, Đồng Cỗ và ô nhiễm môi trường do bụi gây ra.
9.5. Trên địa bàn xã Tàm Xá:
- Dự án khu công viên cây xanh: Đã làm ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước sinh hoạt của toàn bộ nhân dân thôn Đoài.
- Dự án khu tái định cư: Đã làm ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước của khu vực trường tiểu học và Trung học cơ sở; Một số hố ga chưa kịp thời hoàn thiện vì vậy không an toàn cho học sinh và gây ách tắc hệ thống tiêu nước, làm tràn nước vào trong sân trường khi có mưa lớn.
9.6. Trên địa bàn xã Tiên Dương:
- Dự án Cầu Nhật Tân và tuyến hai bên đầu cầu: Đã làm chia cắt các thửa ruộng canh tác của các hộ dân gây khó khăn cho giao thông để phục vụ sản xuất.
- Dự án Xây đường nối từ cầu Nhật Tân đến Sân bay Nội Bài: Khoảng đường vòng lên cầu vượt còn ruộng canh tác của nhân dân bị cắt xén, một số ruộng liền kề bị cắt xén còn diện tích nhỏ không có hệ thống mương thủy lợi, gây khó khăn cho quá trình sản xuất của nhân dân.
9.7. Trên địa bàn xã Đông Hội:
Trong quá trình thực hiện dự án Khu tái định cư Đông Hội và Dự án Đường 5 kéo dài: Làm cho hệ thống đường giao thông của xã bị xuống cấp; một số tuyên kênh mương phục vụ sản xuất bị chia cắt không đảm bảo cho việc tưới tiêu và sịnh hoạt của nhân dân, môi trường bị ảnh hưởng do bụi gây ra.

9.8. Trên địa bàn xã Vân Nội: Dự án Xây dựng Cầu Nhật Tân giai đoạn 2 thu hồi toàn bộ chợ rau an toàn của xã nhưng đến nay chưa có quỹ đất để di chuyển, xây dựng chợ; chưa có nghĩa trang để di chuyển mộ phục vụ dự án Khu du lịch sinh thái Đông Anh.
Trong từng dự án trên, UBND Huyện đã làm việc cụ thể với các chủ đầu tư và đơn vị thi công, có phương án phối hợp chặt chẽ với chính quyền từng xã để giải quyết nhưng việc giải quyết thường chậm và chưa triệt để. Do đó cử tri tiếp tục kiến nghị. UBND huyện kiến nghị Thành phố quan tâm, chỉ đạo chủ đầu tư các dự án sớm hoàn trả lại hệ thống đường dân sinh, giao thông nội đồng, hệ thống kênh mương tưới tiêu bị hư hỏng và xuống cấp trong quá trình thi công dự án; đồng thời thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh gây bức xúc trong nhân dân.

Nguồn: http://www.donganh.hanoi.gov.vn/web...iew_WAR_vns_portlets_INSTANCE_dxy1_arcId=4182
 
Bên trên