Hướng dẫn Sử dụng PowerPoint soạn giáo án điện tử dạy học

iLoVeU

Moderator
powerpoint_s.jpg

Ebook giới thiệu và hướng dẫn sử dụng PowerPoint trong việc soạn giáo án điện tử dạy học.
1. Giới thiệu PowerPoint và ứng dụng trong dạy học:
- Mục đích sử dụng
- Các tính năng chung
- Một số kỹ năng thuyết trình sử dụng PowerPoint

2. Làm quen với PowerPoint
- Giao diện người sử dụng
- Một số khái niệm cơ bản

3. Tạo một bài giảng sử dụng PowerPoint
- Tạo bài giảng với sự trợ giúp của PowerPoint
- Tạo các đoạn văn bản có định dạng
- Tạo hình vẽ
- Một số trợ giúp nhằm tăng tính sinh động cho bài giảng
- Kết hợp giữa MS PowerPoint , Word và Excel

4. Thực tập

:Down:
 
Bên trên