Hướng dẫn DNS của everydns.net! (nhà cung cấp DNS trung gian )

admin

Thanh Niên Xóm
Cách sử dụng DNS của nhà cung cấp DNS trung gian everydns.net
Giải pháp:
1 Đầu tiên bạn cần phải chuyển name server của domain mình về DNS của everydns.net theo thông tin dưới đây
everydns1dp9.jpg

ns1.everydns.net
ns2.everydns.net
ns3.everydns.net
ns4.everydns.net
2 Sau đó bạn hãy đăng ký account tại everydns.net, việc đăng ký này là miễn phí hoàn toàn.
everydns2ca6.jpg

3 Đăng nhập vào everydns và add domain:
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 733x232 and weights 34KB.

everydns3vg3.jpg

Domain khi đã add vào sẽ nằm ở menu bên trái, click chuột vào domain của bạn để có thế thêm sửa và xóa các record

everydns4ay2.jpg

4.Tiến hành add các record cần thiết để chạy website:
Đầu tiên là A record:
Fully Qualified Domain Name: tên miền cua bạn
Record type: gồm có A , CNAME, MX va NS
Record Value: địa chỉ mà bạn muốn trỏ record của mình đến
everydns5yw5.jpg

Tiếp theo là CNAME record:Để email có thể hoat động bạn phải add 2 record như sau:

1 . A record cho subdomain mail.domaincuaban.com

everydns6pd4.jpg

2. MX record cho domain của bạn
everydns7af7.jpg


Và như vậy bạn đã config xong cho domain của mình để có thế chạy tất cả các dịch vụ cần thiết như www, email, ftp,...


(Suu tam)
 
Bên trên