Hướng dẫn Backup/Restore Database dùng Sypex Dumper 2.06 mới nhất kèm hình ảnh cụ thể

administrator

Administrator
Sypex SQL Dumper thực sự làm món đồ không thể thiếu dành cho việc backup (sao lưu) và restore (khôi phục) dữ liệu. Nó chỉ có một file duy nhất nhưng hiệu quả làm việc thì rất tốt. Giao diện làm việc thân thiện, dễ thao tác. Backup và restore được dữ liệu lớn. Có thể chọn 9 tỷ lệ nén khác nhau. Hỗ trợ việc backup và restore một bảng dữ liệu bất kỳ. Bảo mật tốt.

Thông tin chương trình xem tại: Sypex Dumper 2 / Sypex Dumper

Download: http://sypex.net/files/SypexDumper_206.zip
Down thêm file Việt hoá tại http://sypex.net/files/sxd2_lang_vi_by_Nhut_Quang.zip rùi chép hoặc up vô thư mục sxd/lang
Cài đặt:

  1. Giải nén và up source code lên host
  2. chmod 777 cho thư mục "backup"
  3. chmod 666 cho 2 file "cfg.php" và "ses.php".
Sử dụng:

Truy cập đường dẫn http://domain.com/sxd/ (trong đó thư mục sxd chứa source code)
Truy cập http://domain.com/sxd/lang/update.php để cập nhật lang Việt
Nhập user và pass của database (hoặc nhập user và pass host để quản lý tất cả database)

Sao lưu dữ liệu (Backup Database)
- Ở cửa sổ chương trình, bạn chọn Sao lưu (Backup)
- Chọn tên CSDL (database)
- Chọn bản mã (charset)
- Chọn độ nén
- Chọn "Thực thi"


File backup sẽ được lưu trong thư mục "với tên tiến trình bặt đặt, mặc định là backup"
(http://domain.com/sxd/backup/db_2da3...9_01-48-23.sql)


Phục hồi dữ liệu (Restore database)
- Vẫn như ở mục sao lưu, bạn chọn tên CSDL, bảng mã. Kế tiếp bạn chọn file đã backup để phục hồi. Sau đó "Thực thi"(Tổng hợp)

Lưu ý: Khi chạy file update.php nếu báo lỗi, hãy chomd file list.php về 777 .

Sau khi các bạn backup hay restore xong, hay chomd lại các thư mục và file về 755 và 646 để bảo vệ. tránh bị hacker lợi dùng
 
Bên trên