Hướng dẫn Add Bà Gọi Hồn

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

SeArOvEr

Thanh Niên Xóm
Liên quan đến các file priest.ini và priest_x.ini trong extremebot

Mình xin được giải thích 2 file đó như sau :
- Trong file priest.ini :
Vd :

PHP:
12001 1082 1015 21

+) Cột đầu tiên(12001) : ID Map bà gọi hồn đang đứng, ID Map này có thể thấy được trên extreme
+) Hai cột tiếp theo (1082 1015) là vị trí để bạn có thể đứng giải ma (bạn chỉ cần đứng gần bà gọi hồn rồi đọc tọa độ X, Y mà đưa vào thôi )
+) Cột cuối cùng (21) là ID bà gọi hồn, ID này được xác định = chương trình legn@ sniffer (việc sử dụng chương trình này hình như đã có bài nói rồi, nếu chưa có thì mình xin được hướng dẫn ở phần khác)
Như vậy là đã xác định được bà gọi hồn để giải ma. Tuy nhiên để có thể chạy từ nơi bot đến nơi giải ma thì bạn phải "vạch đường" cho extreme trong file priest_x.ini
- Trong file priest_x.ini :
Vd :

PHP:
12432 20001

Cột đầu tiên(12432) : là ID map bạn đang đứng bot
+) Cột thứ hai(20001) : là ID map nơi bà gọi hồn đứng
Như vậy file này xác định điểm đầu và điểm cuối của "con đường giải ma", tuy nhiên đây mới chỉ là 2 điểm, còn phải nó "đường nối" 2 điểm đó chứ. Đường nối 2 điểm này được xác định trong file door.ini
- Trong file door.ini :
Vd :

PHP:
11000 1  12000

Cột đầu tiên (11000) và cột thứ ba(12000) là ID của 2 map nằm kế tiếp nhau (ví dụ bạn đi từ nhà trọ ra ngoài sân). Cột ở giữa chỉ ID Warp của gate nằm giữa 2 map đó. Tuy nhiên, 2 chiều đi lại khác nhau sẽ có những ID khác nhau, ví dụ :
đi từ map 11000 sang map 12000 thì warpID là 1, nhưng đi ngược lại (tức là từ map 12000 đến map 11000) thì warp ID sẽ khác. Việc dò tìm warp ID này cũng được xác định = legn@ sniffer luôn.
Như vậy để tạo con đường giải ma bạn phải kết nối các map từ chỗ bot đến chỗ giải ma theo cả hai chiều là chiều đi và chiều về (từ chỗ bot đến chỗ bà gọi hồn và từ chỗ bà gọi hồn quay trở lại chỗ bot). Trong extreme đã "vẽ" sẵn rất nhiều con đường rồi nhưng ko phải map nào cũng có.
*Chú ý : ko được "vẽ" đường đi qua gate có NPC chặn để giải ma (nếu ko thì mỗi lần đi lại giải ma bạn sẽ dính đòn đấy )
Xong, việc add bà gọi hồn đã hoàn tất, chúc các bạn thành công.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên