Host CPanel US Free Update 2/10/09

iLoVeU

Moderator
:13:Free (no posting)
Free cPanel web hosting.
No forum posting required.
Must sign up in forum first to order.

1000MB Disk Space
10000MB Bandwidth
Fantastico Script Installer
Free .CO.CC domain
3 FTP Accounts
10 Email Accounts
3 MySQL Databases
3 Subdomains
3 Parked Domains
3 Add-on DomainsFree cPanel web hosting.
50 monthly forum posts required.
Must sign up and make 50 posts first.

5000MB Disk Space
50000MB Bandwidth
Fantastico Script Installer
Free .CO.CC domain
Unlimited FTP Accounts
Unlimited Email Accounts
Unlimited MySQL Databases
Unlimited Subdomains
Unlimited Parked Domains
8 Add-on Domains

http://hostaider.com/tht/order/

Kiếm thêm cái domain .co.cc reg cho tiện
 

iLoVeU

Moderator
Free host có cần Fake Ip ko nhỉ. Free mà, fake được thì fake.:13:

Đùa vậy chứ, hàng Free ko cần fake.

Reg bình thường,

À mà qua đây cám ơn chú Jackson911, cái này do chú đó gửi
 
Bên trên