Hợp đồng Hôn Nhân

tieudongta

Thanh Niên Xóm
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN
Hôm nay ngày 26 / 07 / 20009
Tại : Miếu hoang
Chúng tôi gồm:Anh: Lục ( Tên gọi Lục thuỷ Tiên ) Gọi tắt là bên A

Chị: pé pé bằng bông Gọi tắt là bên B


Đã bàn bạc và đi đến thống nhất ký hợp đồng hôn nhân với các điều khoản, ràng buộc sau đây:

I-Nội dung hợp đồng:

1. Hợp đồng này được ký kết với mục đích lớn nhất là đi đến thoả thuận, thống nhất chung tránh tranh cãi về sau để đôi bên cùng có lợi, mang đến tình yêu mãi mãi, hạnh phúc bền lâu.

2. Khi cả hai đều sợ cô đơn, mong muốn có người để cùng dắt tay nhau đi cùng nhau ( tới lúc 1 trong hai bên chán có thể thả tay ra )

3. Khi một bên cần một người để xả xì trét lúc bực tức và khi cần tìm một lời khuyên về các vấn đề trong cuộc sống (Học hành, thi cử, gia đình, bạn bè, công việc...)


4. Chi phí cho hôn nhân. Bao gồm các cuộc đi chơi, đối nội, đối ngoại, ma chay, cưới xin, lễ tết... do bên B chịu trách nhiệm chi trả, do hàng tháng đã có khoản mục hai bên cùng đóng góp rõ ràng.


5. Thời gian kết thúc hợp đồng vào ngày một trong hai chán nhau hoặc 4 rum sập
II- Quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên.

A/Quyền lợi:

1. Ăn cơm no, mặc áo ấm đủ 365 ngày/ Năm. Có một người để gọi My Darling!

2. được phép tự do di chuyển đi lại sau bữa tối, gọi là đổi gió, bớt sự nhàm chán do gặp gỡ nhau 24/7 dễ dẫn đến xô xát. Được quyền lăng nhăng nếu cảm thấy chán cơm thèm phở

3. Cùng đi dạo( 4 rum ) ít nhất hai buổi tối mỗi tuần. Địa điểm hai bên tự thoả thuận.

4. Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu tìm được nguyên nhân thấu tình, đạt lý.

5. Quyền yêu cầu quà tặng vào các dịp đặc biệt, một năm ít nhất hai lần nếu đối tác cố tình quên và cũng có quyền từ chối nhận quà nếu không thích.

B/Nghĩa vụ:

1. Cả hai phải có nghĩa vụ bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của bản thân. Không được để sơ xảy gây “đau tim” cho người còn lại. Bên A có trách nhiệm sống đến năm .... tuổi. Bên B sống đến đủ .... tuổi. Để còn tổ chức đám cưới kim cương.
2. Không có tình trạng vũ phu cũng như vũ nữ trong gia đình ( vợ đánh chồng gọi là vũ nữ được không nhỉ )

III- Các điều khoản bổ sung

-Hợp đồng này có thể được điều chỉnh bổ sung một số điều khi có sự thống nhất của hai bên và được ghi chú rõ ràng bằng văn bản - phụ lục hợp đồng.

-Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

-Hợp đồng được chia làm ba bản có giá trị pháp lý như nhau mỗi bên giữ một bản và một bản được giữ lại khi công chứng.

Bên A Bên B

(Ký tên, điểm chỉ) (Ký tên, điểm chỉ)
__________________
Phi thành vật nhiễu
Hữu thành vật nhau
 

KID9x

Thanh Niên Xóm
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN
Hôm nay ngày 26 / 07 / 20009
Tại : Miếu hoang
Chúng tôi gồm:Anh: Lục ( Tên gọi Lục thuỷ Tiên ) Gọi tắt là bên A

Chị: pé pé bằng bông Gọi tắt là bên B


Đã bàn bạc và đi đến thống nhất ký hợp đồng hôn nhân với các điều khoản, ràng buộc sau đây:

I-Nội dung hợp đồng:

1. Hợp đồng này được ký kết với mục đích lớn nhất là đi đến thoả thuận, thống nhất chung tránh tranh cãi về sau để đôi bên cùng có lợi, mang đến tình yêu mãi mãi, hạnh phúc bền lâu.

2. Khi cả hai đều sợ cô đơn, mong muốn có người để cùng dắt tay nhau đi cùng nhau ( tới lúc 1 trong hai bên chán có thể thả tay ra )

3. Khi một bên cần một người để xả xì trét lúc bực tức và khi cần tìm một lời khuyên về các vấn đề trong cuộc sống (Học hành, thi cử, gia đình, bạn bè, công việc...)


4. Chi phí cho hôn nhân. Bao gồm các cuộc đi chơi, đối nội, đối ngoại, ma chay, cưới xin, lễ tết... do bên B chịu trách nhiệm chi trả, do hàng tháng đã có khoản mục hai bên cùng đóng góp rõ ràng.


5. Thời gian kết thúc hợp đồng vào ngày một trong hai chán nhau hoặc 4 rum sập
II- Quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên.

A/Quyền lợi:

1. Ăn cơm no, mặc áo ấm đủ 365 ngày/ Năm. Có một người để gọi My Darling!

2. được phép tự do di chuyển đi lại sau bữa tối, gọi là đổi gió, bớt sự nhàm chán do gặp gỡ nhau 24/7 dễ dẫn đến xô xát. Được quyền lăng nhăng nếu cảm thấy chán cơm thèm phở

3. Cùng đi dạo( 4 rum ) ít nhất hai buổi tối mỗi tuần. Địa điểm hai bên tự thoả thuận.

4. Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu tìm được nguyên nhân thấu tình, đạt lý.

5. Quyền yêu cầu quà tặng vào các dịp đặc biệt, một năm ít nhất hai lần nếu đối tác cố tình quên và cũng có quyền từ chối nhận quà nếu không thích.

B/Nghĩa vụ:

1. Cả hai phải có nghĩa vụ bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của bản thân. Không được để sơ xảy gây “đau tim” cho người còn lại. Bên A có trách nhiệm sống đến năm .... tuổi. Bên B sống đến đủ .... tuổi. Để còn tổ chức đám cưới kim cương.
2. Không có tình trạng vũ phu cũng như vũ nữ trong gia đình ( vợ đánh chồng gọi là vũ nữ được không nhỉ )

III- Các điều khoản bổ sung

-Hợp đồng này có thể được điều chỉnh bổ sung một số điều khi có sự thống nhất của hai bên và được ghi chú rõ ràng bằng văn bản - phụ lục hợp đồng.

-Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

-Hợp đồng được chia làm ba bản có giá trị pháp lý như nhau mỗi bên giữ một bản và một bản được giữ lại khi công chứng.

Bên A Bên B

(Ký tên, điểm chỉ) (Ký tên, điểm chỉ)
KID Vợ
__________________
Phi thành vật nhiễu
Hữu thành vật nhau
 
Bên trên