hok cười hok phải người! hehe

Mr.King

Nhìn Cái Giề
[YOUTUBE]<object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/DLzRhoF5UTc&hl=en_US&fs=1&color1=0xcc2550&color2=0xe87a9f&border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/DLzRhoF5UTc&hl=en_US&fs=1&color1=0xcc2550&color2=0xe87a9f&border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object>[/YOUTUBE]

haru haru ______________Style Viêt nam______BIGBANG no2 ;))[YOUTUBE]<object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/35A6JNNx6Vw&hl=en_US&fs=1&color1=0xcc2550&color2=0xe87a9f&border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/35A6JNNx6Vw&hl=en_US&fs=1&color1=0xcc2550&color2=0xe87a9f&border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object>[/YOUTUBE]

Sorry của hai dân chơi nè ;))[YOUTUBE]<object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/x49aKXn7DTo&hl=en_US&fs=1&color1=0xcc2550&color2=0xe87a9f&border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/x49aKXn7DTo&hl=en_US&fs=1&color1=0xcc2550&color2=0xe87a9f&border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object>[/YOUTUBE]


làm đàn ông chán thế sao
mấy ông này thik chuyển giới[YOUTUBE]<object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/6DRrJjO8B1s&hl=en_US&fs=1&color1=0x234900&color2=0x4e9e00&border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/6DRrJjO8B1s&hl=en_US&fs=1&color1=0x234900&color2=0x4e9e00&border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object>[/YOUTUBE]

nhạc chế kuê một kục :D;)):))chúc các bạn có giây phút vui vẻ nhá thank mình phát nhá hihi​
 
Bên trên