Hội phụ nữ - Huyện Đông Anh

admin

Thanh Niên Xóm
Tên đơn vị: Hội LHPN huyện Đông Anh Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Đông Anh, Hà Nội.
Điện thoại: - 38832533 - 39653255 - 39906176
Email: phunudonganh@gmail.com
phunudonganh@vnn.vn
1. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VỊ:
Là cơ quan đại diện cho quyền lợi chính đáng và hợp pháp của phụ nữ nên nhiệm vụ chính của đơn vị là tuyên truyền giáo dục, phổ biến kiến thức về pháp luật, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giáo dục truyền thống, tư tưởng chính trị, kiến thức về xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc. Đồng thời phối kết hợp với các cơ quan, ban ngành đoàn thể thực hiện tốt công tác chăm sóc trẻ em, người có công với nước, công tác hậu phương quân đội, công tác từ thiện, giúp đỡ và chăm sóc đối tượng ảnh hưởng bởi tện nạn xã hội.
Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức cho chị em phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế gia đình, phát động các phong trào thi đua trong các tầng lớp phụ nữ về văn hoá ứng xử, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, chung tay xây dựng gia đình không có tệ nạn xã hội, nuôi con giỏi dậy con ngoan, tổng vệ sinh thôn làng khối phố vào các sáng thứ 7 hàng tuần, tham gia các phong trào bảo vệ môi trường, giúp phụ nữ thoát nghèo, giới thiệu việc làm và liên kết đào tạo nghề cho con em hội viên phụ nữ. Đồng thời tham gia giám sát phản biện xã hội, bảo vệ quyền lợi cho trẻ em và phụ nữ trong những trường hợp liên quan đến pháp luật...
2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY:
a, Chức năng::
Đại diện cho quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ tham gia quản lý Nhà nước, xây dựng Đảng.
Đoàn kết, vận động, tổ chức,hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
b, Nhiệm vụ:
Động viên, tạo điều kiện để phụ nữ các dân tộc trong tỉnh tích cực học tập, nâng cao kiến thức, trình độ mọi mặt, tham gia tích cực vào các chương trình KT-XH của tỉnh.
Tuyên truyền, giáo dục phụ nữ phát huy giá trị đạo đức, truyền thống văn hoá của dân tộc, của phụ nữ Việt Nam; hướng dẫn, giúp đỡ phụ nữ tổ chức tốt cuộc sống gia đình, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
Xây dựng, củng cố tổ chức Hội, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội và cán bộ nữ; giới thiệu phụ nữ có đức, có tài tham gia vào cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền, cơ quan dân cử và các đoàn thể các cấp, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.
Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ. Tham mưu, đề xuất chính sách với Đảng, Nhà nước tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện bình đẳng và phát triển.
Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức và nhiều nước tiến bộ trên thế giới với mục tiêu bình đẳng, phát triển và hoà bình.
c, Tổ chức bộ máy:
- Hiện Hội LHPN huyện Đông Anh có1 chủ tịch, 2 Phó chủ tịch, 2 cán bộ chuyên trách.
- Hội LHPN của 24 xã, thị trấn có 24 chủ tịch, 24 phó chủ tịch.
- Phụ trách Hội LHPN của 23 xã, 1 thị trấn và chi Hội phụ nữ Công An. Có 181 chi, 679 tổ Hội. Tổng số hội viên phụ nữ 31715. Từ ngày Hội được thành lập đến nay đó trải qua 21 lần Đại hội. Tổ chức Hội phụ nữ không ngừng được lớn mạnh về mọi mặt.
d, Chức danh lãnh đạo:
* Chủ tịch:
+ Đồng chí Hoàng Thị Lợi - Số điện thoại: 0912573200.
* Phó chủ tịch:
+Đồng chí Nguyễn Thị Tám - Số điện thoại: 0945750742
+ Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm - Số điện thoại: 0904369409

3. THÀNH TÍCH NỔI BẬT:
Luôn là lá cờ đầu trong phong trào phụ nữ thủ đô. Được nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Huân chương lao động hạng hai, Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, của Thành phố Hà Nội và của Hội LHPN thành phố Hà Nội nhiều năm liền, được nhận giấy khen của UBND huyện Đông Anh và nhiều giấy khen của các ban ngành đoàn thể khác.
 
Bên trên