Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng llvt huyện đông anh năm 2009

iLoVeU

Moderator
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2009), 20 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2009)

sáng ngày 21/12/2009, tại Hội trường UBND huyện Đông Anh đã diễn ra Hội nghị tổng kết phòng trào thi đua quyết thắng LLVT huyện Đông Anh năm 2009. Tới dự buổi lễ có Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô; các đ/c lãnh đạo TT HU, HĐND, UBND Huyện và đại biểu các cơ quan Bộ Tư lệnh Thủ đô; các đồng chí thủ trưởng các ban, ngành đoàn thể Huyện; đại biểu các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn; các đồng chí lãnh đạo chính quyền của 24 xã, thị trấn; các cơ quan, doanh nghiệp trong Huyện.

IMG_1609.jpg

đ/c Trần Đức Toản - CHT Ban CHQS huyện Đông Anh - Ảnh Q.H

Năm 2009 là năm có

nhiều ngày kỷ niệm lớn và nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nổi bật là năm kỷ niệm 55 ngăm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2009); 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 20 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân. Năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đông Anh lần thứ 26. Đảng bộ, chính quyền nhân dân và LLVT Huyện thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong điều kiện ANCT - TTATXH trên địa bàn ổn định và giữ vững; kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, những bức xúc trên các lĩnh vực được giải quyết kịp thời, lòng tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền địa phương ngày càng được củng cố. LLVT huyện Đông Anh 2 năm liên tục 2007, 2008 đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng. Đó là những điều kiện thuận lợi để LLVT Huyện đẩy mạnh PTTĐ Quyết thắng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Quán triệt sâu sắc Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng về nhiệm vụ QP - AN trong tình hình mới; LLVT Huyện đã cùng Đảng bộ, nhân dân trong Huyện bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng cảu đất nước và Thủ đô đã phát động và dấy lên nhiều PTTĐ sôi nổi, liên tục, rộng khắp có chiều sâu và đã đạt được nhiều thành tích nổi bật rất đáng phấn khởi.
Đánh giá công tác quân sự năm 2009, trong công tác tác chiến thường xuyên duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực SSCĐ từ huyện đến các đơn vị DQTV; cử 126 lượt cán bộ, chiến sỹ kiểm soát quân sự, phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng khác giữ gìn ANCT, TTATXH trên địa bàn. Đã huy động gần 2000 lượt cán bộ, chiến sỹ DQTV tham gia làm nhiệm vụ tuần tra canh gác. Kết quả 100% đơn vị DQTV bảo đảm an toàn, anh ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Trong công tác huấn luyện - cử cán bộ tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác DQTV, giáo dục quốc phòng an ninh do Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức quân số 4 đ/c, kết quả đạt khá. Tổ chức tập huấn cán bộ cho các đối tượng 312đ/c, thời gian 5 ngày. Kết quả 100% đạt yêu cầu, 85% khá giỏi. Tổ chức huấn luyện tập trung cho 611 đồng chí DQTV năm thứ nhất theo đúng nội dung, chương trình quy định, thời gian 10 ngày. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu có 67,93% khá giỏi, đơn vị đạt khá. Chỉ đạo cơ sở tổ chức huấn luyện cho DQTV từ năm thứ 2 đến năm thứ 5. Các đơn vị đều đạt 72.3% khá giỏi trở lên, đã có 85/85 đơn vị dQTV hoàn thành chương trình huấn luyện trước so với kế hoạch 1 tháng quân số toàn huyện đạt 3970 đ/c/5253 đ/c. Tổ chức huấn luyện đại hội dân quân cơ động 97 đ/c, huấn luyện DQTV binh chủng 456 đ/c đạt 100% chỉ tiêu. Kết quả kiểm tra 100 đạt yêu cầu; 83,40% đạt khá giỏi. Trong công tác huấn luyện cán bộ cơ quan quân sự Huyện, quân số tham gia đầy đủ, kết quả kiểm tra các nội dung đều đạt khá. Trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, QNCN trong cơ quan được nâng lên, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức trách. Trong công tác xây dựng lực lượng dân quan tự vệ - giáo dục quốc phòng, ngày từ đầu năm đã tham mưu với Huyện ủy, UBND Huyên ra chỉ thị, kế hoạch và chỉ đạo 85/85 đầu mối DQTV tiến hành kiện toàn bổ sung BCH Quân sự co7b sở; hoàn chỉnh kế hoạch mở rộng lực lượng DQTV theo đúng hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Thủ đô và đi vào hoạt động có nề nếp. Đã thành lập 2 đơn vị tự vệ doanh nghiệp ngoài quốc doanh (Công ty Bê tông đúc sẵn và cố khí Bình Dương, Công ty TNHH Khang Minh). Trong công tác động viên tuyển quân tham mưu với Huyện ủy, UBND Huyện ra chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ động viên quân đội, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2009.

Năm 2010 toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghi quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và tiến hành đại hội các cấp. Trên địa bàn huyện Đông Anh tình hình kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội đang trên đà phát triển, quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững - đó là những thuận lợi cơ bản để LLVT Huyện đẩy mạnh phong trào TĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Để đáp ứng yếu cầu nhiệm vụ của công tác QSĐP trong tình hình mới, LLVT huyện cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: 1. thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền làm cho nhân dân và LLVT nhận thức sâu sắc nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Xây dựng LLVT có bản lĩnh chính trị vững mạnh, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Huyện. Thứ hai, tập trung xây dựng chất lượng tổng hợp của LLVT Huyện, coi trọng chất lượng chính trị, nâng cao trình độ huấn luyện và khả năng chiến đấu của LLVT, xây dựng và hoàn thiện các phương án tác chiến sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ. Thứ ba, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng lực lương DQTV, DBĐV. Hoành thành tốt các chỉ tiêu giao quân, động viên SSCĐ và huấn luyện lực lượng DBĐV, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cuối cùng là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, làm cho LLVT huyện nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng và phong trào TĐQT. Đặc biệt quan tâm việc kết hợp phong trào TĐQT với phong trào "Người tốt, việc tốt" và các phong trào thi đua của các cấp, ngành, các đoàn thể.
 
Bên trên