Hội nghị tổng kết khối kinh tế huyện Đông Anh năm 2009.

admin

Thanh Niên Xóm
Ngày 15 tháng 01 năm 2009, UBND huyện Đông Anh đã tổ chức Hội nghị tổng kết khối kinh tế huyện Đông Anh năm 2009. Hội nghị đã đánh giá kết quả huyện Đông Anh đã đạt được năm 2009 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 2010.

kinh%20te%201.JPG

Đ/c Phạm Văn Châm - Chủ tịch UBND huyện Đông Anh​
Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND Thành phố, các Sở, Ban, Ngành của Thành phố; các đồng chí là lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND, trưởng - phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể của Huyện và các đại biểu của các đơn vị cơ sở trong Huyện.

Năm 2009 đã qua với nhiều khó khăn và thách thức từ cuộc khủng hoảng kinh tế nhưng kinh tế Đông Anh đã đạt được kết quả rất đáng ghi nhận. So với năm 2008, GTSX các ngành kinh tế trên địa bàn Huyện tăng 7,1% trong đó: Giá trị sản xuất nông nghiệp thủy sản đạt 508 tỷ 407 triệu đồng, tăng 3,1 % so với năm 2008; Giá trị sản xuất CN-XDCB trên địa bàn Huyện đạt 15.980 tỷ đồng, tăng 7,0 % so với năm 2008; Năm 2009, giá trị sản xuất thương mại dịch vụ đạt 622 tỷ đồng, tăng 12,2% so với năm 2008. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2.113 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2008. Cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng tích cực; Thu nhập, đời sống của nhân dân ngày một nâng cao.

Trong công tác Kế hoạch - Tài chính: đã thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện tổng số 182 dự án với tổng số vốn đầu tư 748,28 tỷ đồng. Trong đó: Vốn XDCB Tập trung của Thành phố là 3 dự án với tổng kinh phí thực hiện 222,4 tỷ đồng; Vốn phân cấp cho huyện quyết định đầu tư là 92 dự án với tổng kinh phí 488,2 tỷ đồng; Các dự án phân cấp cho xã 87 dự án với tổng kinh phí 37 tỷ 680 triệu đồng. Về thu - chi ngân sách: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Huyện năm 2009 ước đạt: 670 tỷ 418 triệu đồng, đạt 162,8 % so với dự toán Thành phố giao và bằng 142% dự toán đầu năm của Huyện. Tổng thu ngân sách Huyện ước đạt: 717 tỷ 028 triệu đồng, đạt 174% dự toán Thành phố giao và bằng 154 % dự toán đầu năm của Huyện. Tổng chi ngân sách nhà nước toàn Huyện đạt 758 tỷ 475 triệu đồng đạt 184 % so với dự toán Thành phố giao và đạt 136,4 % so với dự toán đầu năm của Huyện.Trong công tác quản lý đô thị, thanh tra xây dựng, quản lý đất đai, môi trường và giải phóng mặt bằng cũng đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được như trên, năm 2009 còn một số tồn tại, hạn chế cần được quan tâm khắc phục như: Công tác lập quy hoạch, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nhất là quy hoạch các điểm dân cư nông thôn vàchuyển đổi cơ cấu kinh tế nội ngành nông nghiệp còn chậm; Tiến độ thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác các chợ trên địa bàn còn chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch;Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng còn bộc lộ nhiều hạn chế; Việc phát hiện và xử lý các sai phạm chưa kịp thời, thiếu kiên quyết; Việc vi phạm về trật tự xây dựng, lấn chiếm hành lang giao thông, vỉa hè, lòng đường trên các tuyến quốc lộ chưa được giải quyết dứt điểm, còn để tái phạm như ở các xã: Vĩnh Ngọc, Tiên Dương, Uy Nỗ, Thị trấn...

Năm 2009 là một năm có nhiều yếu tố khách quan tạo những khó khăn lớn, kìm hãm phát triển kinh tế. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt, bám sát tình hình thực tiễn và sự nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ công chức cơ quan HU, UBND Huyện và nhân dân trên địa bàn huyện. Kinh tế huyện vẫn có sự tăng trưởng ở mức khá. Tạo nền tảng, động lực cho sự phát triển kinh tế của huyện những năm tiếp theo.


kt2.JPG

Trao thưởng cho các cá nhân, tập thể​

Với những thành tích đã đạt được, UBND Huyện đã ra quyết định khen thưởng 41 tập thể, 77 cá nhân có thành tích đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế huyện Đông Anh năm 2009. Đây là sự thừa nhận công lao cũng đồng thời là lời động viên tinh thần cho các tập thể, cá nhân phấn đấu hơn nữa đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Huyện và hoàn thành phương hướng nhiệm vụ năm 2010.

Nguồn: Donganh.Hanoi.Gov.Vn
 
Bên trên